Fra­va­er i kom­mu­nen

Altaposten - - Debatt -

Syn­nø­ve Knudsen:

– I ste­det for å anta en mas­se syns jeg råd­man­nen kan spør­re de an­sat­te ka som kan gjø­res for å få ned syke­fra­va­e­ret. Den som har sko­en på vet bes­te kor den tryk­ker, er det noe som he­ter så fint. Av er­fa­ring kan jeg si at ar­beids­press p.g.a ned­be­man­ning og tvun­gent del­tid er me­get be­las­ten­de i leng­den. Vet av fle­re som har job­bet slik i man­ge år, og de be­gyn­ner å bli gans­ke så ut­slit­te..

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.