From Al­ta with lo­ve.

Viss­te du at Tine­mel­ka du fin­ner i din na­er­mes­te bu­tikk kom­mer fra nord­nors­ke går­der og er tap­pet på kar­tong her i Al­ta?

Altaposten - - Debatt -

På en slet­te ved Alta­elva lig­ger Heim­dal gård, der Ben­ja­min og Gunn Hyk­ke­rud fant det de drøm­te om i ung­doms­tida – sin egen melke­gård. Heim­dal er én av Ti­ne-går­de­ne i Nord-norge som le­ve­rer fersk melk til mei­e­ri­et i Al­ta. Den­ne kor­te rei­sen er unik for TI­NE – det er bare vi som har melke­går­der og mei­e­ri­er over hele Norge. Hver dag stel­ler våre dyk­ti­ge bøn­der godt med for­nøy­de melke­kyr på små og sto­re Ti­ne-går­der. Uan­sett hvor du bor, er det de som sør­ger for at du all­tid får fersk og god Tine­melk fra na­tu­ren na­er deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.