Kut­ter leas­ing

Altaposten - - Nyheter -

Al­ta kom­mu­ne kut­ter ut leas­ing og sat­ser på kjøp av bi­ler i fram­ti­den. – Fra 1. ja­nu­ar skal Al­ta kom­mu­ne i all ho­ved­sak kjø­pe sine kjøre­tøy og fi­nan­siere dis­se ved bruk av kort­sik­ti­ge lån. Bud­sjet­ter­te leas­ing­kost­na­der inn­dras fra tje­neste­om­rå­de­ne og be­nyt­tes til å fi­nan­siere økte ren­te- og av­drags­kost­na­der, he­ter det etter ons­da­gens for­mann­skaps­møte. Da­gens leas­ing­kon­trak­ter lø­per imid­ler­tid frem til slutt­dato.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.