Pa­ska­lev gjes­ter #spill­norsk

Po­par­tis­ten Mikhael Pa­ska­lev er klar for City sce­ne i kveld.

Altaposten - - Kultur -

Han skal spil­le i for­bin­del­se med fes­ti­va­len #spill­norsk som ar­ran­ge­res i Al­ta den­ne hel­gen. Fes­ti­va­len hå­per å ska­pe nye kon­sert­opp­le­vel­ser med å vise frem norsk mu­sikk i all sin bred­de.

Pa­ska­lev gjor­de sitt inn­tog på den in­ter­na­sjo­na­le mu­sikk­sce­nen i 2012 med lå­ten «I Spy». I Norge ble det kri­ti­ker­ros­te de­but­al­bu­met «What's Li­fe Wit­hout Lo­sers» no­mi­nert til spelle­mann­pri­sen.

Al­ta er én av fire kom­mu­ner som er valgt ut til å va­ere vert­skap for den split­ter nye mu­sikk­fes­ti­va­len, som hyl­ler norsk mu­sikk. I hel­gen inn­tar også ar­tis­te­ne Shaun Bart­lett, I Ek­sil, Vik­tor Wil­helm­sen og Stuck In North City sce­ne hvor det hele skal fore­gå.

GJENHØR: Mikhael Pa­ska­lev gjes­tet City sce­ne i 2013. I kveld er han klar for sam­me sce­ne un­der fes­ti­va­len #spill­norsk. (Ar­kiv­foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.