Langrenn

Altaposten - - Sport -

Emi­lie Kris­tof­fer­sen tyv­star­ter se­son­gen i Mou­nio den­ne hel­ga. Dette er se­song­åp­nin­gen for de fins­ke lø­per­ne, og en god del nors­ke og rus­sis­ke topp­lø­pe­re stil­ler også til start. Det er klas­sisk sprint fre­dag, dis­tan­se klas­sisk lør­dag (5/10 km) og fri­stil søn­dag (10/15 km).

En rek­ke lo­ka­le lang­renns­lø­pe­re er på plass i fins­ke Saarisel­kä, der Finn­mark ski­krets ar­ran­ge­rer sin år­li­ge krets­sam­ling for ut­øve­re fra 15 år og opp­over. Sam­lin­gen star­tet ons­dag den­ne uka og av­slut­tes søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.