Kjøk­ken­spen­ning

Et koke­pro­gram for hele fa­mi­li­en.

Altaposten - - Annonser -

Hvis du ikke har gått lei av koke­pro­gram på TV med tids­nød og kjen­dis­dom­me­re har Net­flix enda et av ty­pen på la­ger. The Big Fa­mi­ly Cook­ing Show­down stam­mer fra BBC 2 der to fa­mi­li­er mø­tes for å lage sine fa­mi­lie­mid­da­ger. Miche­lin-kok­ker og folk du kan­skje har sett på TV i and­re sam­men­hen­ger sma­ker på og kri­ti­se­rer hele vei­en til fi­na­len. Stem­nin­gen er gjen­nom­gå­en­de venn­lig og fo­kus er på hyg­ge og i de førs­te epi­so­de­ne. Her mø­ter du mor og sønn som har med seg sin snakke­sa­li­ge beste­mor fra Sve­ri­ge, stre­ber­fa­mi­li­en som har pug­get risotto­ter­mer på ita­li­ensk og så vi­de­re. Det er tri­ve­lig, men ikke all­tid så spen­nen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.