Ber om 100.000 kro­ner

Altaposten - - Annonser -

Ben­te Fold­vik, som er styrel­der i Coop Kvi­by SA, har søkt Al­ta kom­mu­ne om 100.000 kro­ner til å re­ha­bi­li­te­re byg­das bu­tikk. Det som en gang var bede­hu­set øns­ker de nå å bru­ke til kaffe­rom for kun­der og forbi­pas­se­ren­de. For­må­let er å bed­re lønn­som­he­ten til bu­tik­ken. Bu­tik­ken som hel­het res­tau­re­res i to de­ler og de har fått 400.000 fra Mer­kur-pro­gram­met til beg­ge pro­sjek­te­ne. Nå øns­ker de 100.000 kro­ner fra kom­mu­nen i slutt­fi­nan­sie­ring. Dette er et stort pro­sjekt for en li­ten bu­tikk, skri­ver Fold­vik i søk­na­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.