Er­lend klat­ret helt til topps

Al­ta sjakklubbs Er­lend Mi­kal­sen (23) tok sin and­re Nm-tit­tel, men vil­le ikke gjort det sam­me som «fi­nale­mot­stan­de­ren».

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Ek mag­ne@al­ta­pos­ten.no

Tok sin and­re Nm-tit­tel i hel­ga.

Fa­si­ten var klar før Er­lend Mi­kal­sen (24 år i mor­gen) møt­te ra­ting­fa­vo­rit­ten Jo­han­n­es Haug fra Nord­strand i den sis­te av seks par­ti un­der ung­doms-nm i sjakk i Kris­tian­sand. For Er­lend var det til­strek­ke­lig med re­mis (uav­gjort) da han had­de vun­net sine førs­te fem par­ti, mens mot­stan­de­ren had­de av­gitt en re­mis tid­li­ge­re.

– Da han ga meg et til­bud om re­mis al­le­re­de etter åtte trekk ble jeg noe over­ras­ket, men tok selv­føl­ge­lig imot til­bu­det. Men jeg had­de ikke gjort det sam­me om si­tua­sjo­nen var mot­satt, sier Mi­kal­sen og leg­ger til:

– Jeg sto litt bed­re enn han og jeg spil­te med hvi­te brik­ker som jeg har god sco­re med. Så det er mu­lig han tenk­te at andre­plas­sen var tru­et ved et even­tu­elt tap og at han var for­nøyd med å bli num­mer to. Litt feigt, men jeg kla­ger ikke, sier han med et smil.

Før mes­ter­ska­pet star­tet var Al­ta-spil­le­ren, som nå bor i Oslo, klar over at han kun­ne kjem­pe om sitt and­re Nm-gull.

– Jeg an­så meg selv som en av fa­vo­rit­te­ne, men det er unge spil­le­re i den­ne klas­sen og ofte kan de va­ere litt ube­reg­ne­li­ge, sier Mi­kal­sen som også har et Nm-gull fra junior-nm i 2013.

Spent før elite­se­rie­de­but

Førs­te hel­ga i de­sem­ber skal Mi­kal­sen og lag­ka­me­ra­te­ne de­bu­te­re for Al­ta sjakklubb i elite­se­ri­en.

– Det blir tøft, men jeg tror vi har gode sjan­ser til å ber­ge plas­sen. Å kjem­pe i top­pen tror jeg der­imot blir vans­ke­lig, sier Mi­kal­sen som har både pap­pa Odd Er­ling og fet­ter Ha­rald Mi­kal­sen med på la­get.

Også André Ni­el­sen er på elite­la­get. Han ble i hel­ga num­mer fem i klas­se B (15-16 år) med 4,5 po­eng på seks par­ti. Her end­te Ma­ria Grei­brokk på ni­ende­plass med fire po­eng, mens Ras­mus Ar­vo­la end­te på 15. plass med tre po­eng.

I klas­se E (11 år) spil­te So­fie Kris­ti­ne Rata­ma som star­tet kjempe­bra, men had­de mar­gi­ne­ne litt mot seg uto­ver i tur­ne­rin­gen. I til­legg de­bu­ter­te Ian Pet­ter­sen Skår­vik i klas­se gut­ter 9 år og yng­re og vant en kamp.

AND­RE NM-GULL: Er­lend Mi­ka­len sik­ret seg Nm-gull i junior-nm i 2013. I går tok han sin and­re tit­tel etter å ha vun­net fem og sik­ret gull med re­mi i par­ti seks. (Foto: An­ni­ken Vest­by)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.