Øns­ker seg til Al­ta

Altaposten - - Sport -

I hel­gas show­kamp mot Team Finn­mark fikk Lo­fo­ten-spil­ler Tho­mas John­sen (19) en om­gang på venst­re back for Al­ta IF. Det ga mer­smak.

– Al­ta fris­ter vel­dig, så vi får se hva det en­der opp med, sier John­sen som opp­rin­ne­lig er fra Ber­gen, men flyt­tet til pap­pa i Lo­fo­ten etter 2014-se­son­gen.

– Jeg viss­te det var gode mu­lig­he­ter her i nord og det vi­ser seg at det er enk­le­re å bli lagt mer­ke til her oppe.

I år sco­ret han 20 mål på 16 kam­per for Lo­fo­ten i 4. di­vi­sjon. Et steg opp er fris­ten­de.

– Jeg er vel­dig stolt over at en klubb som kjem­per i top­pen av 2. di­vi­sjon er in­ter­es­sert i å se na­er­me­re på mine kva­li­te­ter, så selv om jeg har til­bud fra en an­nen 2. di­vi­sjons­klubb og noen i 3. di­vi­sjon så er Al­ta første­val­get. Det vir­ker som en fin plass for vi­de­re ut­vik­ling, så jeg sat­ser alt på at de vil ha meg også etter at jeg har va­ert her noen da­ger, sier 19-årin­gen.

Et litt re­du­sert Al­ta-lag slo Team Finn­mark 2-1 lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.