Tak­tik­ken slo ut i full blomst

Dame­la­get til Tverrelv­da­len bruk­te lør­da­gens er­fa­rin­ger i søn­da­gens re­tur­opp­gjør.

Altaposten - - Sport - Av Mag­ne Ek mag­ne@al­ta­pos­ten.no

At Al­ta 2 på herre­si­den kom hjem fra An­ke­nes og Sør­rei­sa med fire po­eng var ikke over­ras­ken­de. Kan­skje hel­ler ikke at dame­la­get til Al­ta IF klar­te å tuk­te TSI 2. Men at dame­la­get til Tverrelv­da­len søn­dag skul­le vin­ne re­tur­opp­gjø­ret mot Tromsø 2 etter å ha tapt med 18 mål mot sam­me mot­stand lør­dag var der­imot over­ras­ken­de.

– Vi har job­bet med å tet­te for­sva­ret i midt­en, men vi dro det enda leng­re søn­dag da vi lot Tromsø sine kant­spil­le­re om­trent gjø­re som de vil­le. Når da Lone The­re­se Hen­rik­sen var helt rå på kant­skudd og red­det fle­re straffe­kast, og vi sam­ti­dig ikke ga skyt­ter­ne spille­rom, så er det fak­tisk mu­lig å re­van­sje­re et 18-måls­tap på den­ne må­ten, sier Til-tre­ner Le­ne Mag­nus­sen Suhr etter 23-22-sei­e­ren.

Hun had­de 14 spil­le­re til­gjen­ge­lig og alle bi­dro.

– Vi bruk­te alle spil­ler­ne ak­tivt slik at vi kun­ne løpe mye og stop­pe de­res løp. De som ble slit­ne kun­ne set­te seg på ben­ken og hvi­le, så det­te var en fantastisk lag­sei­er, sier Mag­nu­sen Suhr etter årets førs­te to­po­en­ger.

EN AV NI: Ani­ta Bak­ken sco­ret seks gan­ger da TIL vant sin førs­te kamp og var en av la­gets hele ni mål­sco­re­re i opp­gjø­ret. (Ar­kiv­foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.