Snel­la fikk gjen­nom­gå

Ny laks på baro­me­te­ret.

Altaposten - - SIDAN - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

Lakse­fis­ker Frank Olaus­sen gikk først over plas­sen med flue­stan­ga, uten å kjen­ne sort­en. Så skif­tet han til sluk, og der satt den.

– Det var i nerelva i åtte­ti­den, og tem­min­ga gikk greit helt til snel­la gikk i styk­ker. Da tok det pl­ut­se­lig vel­dig lang tid, sier Frank Olaus­sen etter søn­dags­mor­ge­nens fangst av opp­gangs­fis­ken på 8,2 kilo, lus med­reg­net.

Ny sne­l­le

I år har Olaus­sen fisket mye før Sankt­hans. Så mye at han sier det var på tide å få stram­ming.

– Det har va­ert stein­dødt i elva. Først de sis­te da­ge­ne har vi be­gynt å se litt fisk, sier han.

Og hvis Abu Gar­cia le­ser det­te, bør de vur­de­re å sen­de ei ny sne­l­le til Al­ta, for de­res Am­bas­sa­dør 7000 (Frank har syn­cro-mo­del­len) er vi­den kjent som so­li­de sa­ker. Søn­dag rak­net det li­ke­vel kraf­tig for den svens­ke god­klum­pen.

Mye rul­ling

– Etter førs­te ut­ras gikk noe i styk­ker, tro­lig et tann­hjul, sier Olaus­sen, som mis­tet brem­sen og dra­kraft når han svei­vet. Men han fant fort råd.

– Jeg måt­te rul­le inn snø­ret med tom­le­ne. Det var mye rul­ling for hver me­ter, og da lak­sen ras­te ut, måt­te jeg brem­se trom­me­len med tom­le­ne. Da svei jeg dem grun­dig. Har ikke lyst å brem­se en laks til på den må­ten, for tom­le­ne er ennå ømme, sier han.

Buck inn­frid­de

Alta­folk er kjent for å vak­le bak­lengs på øyra når lak­sen skal på land, og Frank sier han ryg­get så det holdt, for­di det var uråd å få inn snø­re med svei­va.

– Lak­sen had­de garn­mer­ker, sier Frank, som rø­per at slu­ken var en Buck spesial, som kjent gull- og rød­far­get og mye brukt i Alta­elva.

– Vann­stan­den er sjel­dent lav for års­ti­den, så jeg vur­de­rer å for­sø­ke meg med flue­stan­ga. Had­de va­ert ar­tig å få en laks også på flue før Sankt­hans, sier Frank.

(Foto: Pri­vat)

EN­DE­LIG RET­TE SORT­EN PÅ LAND: Blanklak­sen på 8,2 kilo vant over gar­net i sjø­en, men tap­te for slu­ken i elva.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.