– Vi er me­get for­nøyd

Sa­misk band til Høst­sprell.

Altaposten - - Kultur -

Al­ta Event har book­et sitt sis­te band til Høst­sprell.

Ban­det he­ter Fel­gen Or­kes­ter og for de uinn­vid­de et det­te et band fra Ka­ra­sjok som ope­re­rer i mu­sikk­sjan­ge­ren folkrock. Ban­det be­står av fem søs­ken­barn og en venn.

De skri­ver og syn­ger på nord-sa­misk og teks­te­ne hand­ler blant an­net om na­tur, kja­er­lig­het, uli­ke livs­fi­lo­so­fi­er. Ban­det har ut­gitt en EP, to al­bum og noen sing­ler. Ny­lig ble «Ske­albma Mo­jit»-al­bu­met fra 2015 til­delt et gull­trofè.

– Da er pla­ka­ten klar og vi er me­get for­nøyd med ar­tis­te­ne i år. Det blir et Høst­sprell med full trøkk, det kan vi love, mel­der fes­ti­val­sjef Stig An­ton Elias­sen.

TIL HØST­SPRELL: Fel­gen Or­kes­ter. (Presse­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.