Guro til topp­klubb

Bul-pro­fi­len Guro Bell Pe­der­sen klar for Røa.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Karl Eirik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no Les mer på al­ta­pos­ten.no.

Etter det A-spor­ten kjen­ner til har Guro Bell Pe­der­sen tak­ket ja til et me­get godt til­bud fra topp­se­rie­klub­ben Røa, som har hatt Bul-spis­sen i kik­ker­ten i lang tid. Hun sa nei til en over­gang i 2016, og øns­ket da å ut­vik­le seg vi­de­re gjen­nom 1.-di­vi­sjons­spill i Bul-drak­ta. Nå har imid­ler­tid den me­rit­ter­te Oslo-klub­ben fått napp hos 22-årin­gen, som for øye­blik­ket er delt topp­sco­rer i 1. di­vi­sjon med seks nett­kjen­nin­ger på ni se­rie­kam­per. Hun har også sco­ret fire mål på to kam­per i cu­pen.

Guro Bell Pe­der­sen had­de ikke an­led­ning til å snak­ke med Al­ta­pos­ten i for­mid­dag, men be­kref­ter over­gan­gen på sms:

– Det stem­mer at jeg blir Røa-spil­ler til høs­ten. Hjemme­kam­pen mot Fart blir min sis­te for BUL, opp­ly­ser hun.

Røa Fot­ball Eli­te har fått en grei start på årets se­song. De er num­mer seks i Topp­se­ri­en, og har fort­satt en mu­lig­het til å kjem­pe om me­dal­je­plas­se­ne bak su­ve­re­ne LSK, som al­le­re­de er ni po­eng foran se­rie­toer Sand­vi­ken. Røa er fort­satt med i nor­ges­mes­ter­ska­pet for kvin­ner, der de mø­ter di­vi­sjons­kol­le­ga Ar­na-bjør­nar på hjemme­bane i kvart­fi­na­len.

Kom­men­de lør­dag mø­tes BUL og Fart på Coop-ba­nen i Bosse­kop. Det­te blir som nevnt Guro Bell Pe­der­sens sis­te kamp for klub­ben. Etter match­en venter en må­neds fot­ball­fe­rie i 1. di­vi­sjon. Topp­se­ri­en tar også pau­se nå og star­ter opp igjen sam­me helg som la­ge­ne i di­vi­sjo­nen un­der.

VIK­TIG BRIKKE: BUL mis­ter en sva­ert sen­tral spil­ler når Guro Bell Pe­der­sen for­la­ter klub­ben. (Foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.