Be­kym­ret for be­red­ska­pen

Altaposten - - Nyheter -

Kau­to­kei­no-ord­fø­rer Jo­han Va­sa­ra er be­kym­ret over akutt­be­red­ska­pen for sin kom­mu­nes inn­byg­ge­re og har vars­let et re­gje­rings­opp­nevnt ut­valg om si­tua­sjo­nen. He­li­kop­ter er enes­te løs­ning når tida er knapp og han tvi­ler på at det er en full­god løs­ning. Nå ber han Fyl­kes­man­nen sør­ge for en akutt-ana­ly­se for Ind­re Finn­mark.

– I Ind­re-finn­mark er he­li­kop­ter det enes­te trans­port­mid­de­let hvis det står om tid, men som le­ge­ne våre har slått fast, så er he­li­kop­ter sår­bart som sik­ker­hets­nett, på­pe­ker Va­sa­ra, som har spilt inn at det i til­legg til spe­sia­list­helse­tje­nes­ter i Al­ta også må ut­re­des hvor­dan akutt­be­red­ska­pen i Ind­re-finn­mark skal for­bed­res. Ord­fø­re­ren sier han er glad for støt­ten fra Al­ta i det­te ut­val­get. Det å få la­get en egen ut­red­ning om akutt­be­red­ska­pen for Ind­re Finn­mark, er prio­ri­tert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.