Til­ba­ke i stor­slag

Ve­bjørn Hille­stad Lund tan­ger­te re­kor­den til topp­spil­ler på golf­ba­nen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tho­mas Fred­rik Kris­ten­sen tho­mas@al­ta­pos­ten-no

– Jeg viss­te jeg kom til å vin­ne, men re­sul­ta­tet er bed­re enn for­ven­tet. Det har va­ert litt lite golf i det sis­te, men hel­sa er fin, på­pe­ker han

Til­ba­ke for fullt

Det er ikke bare Ky­li­an Mbappé som tan­ger­te re­kor­der i et ver­dens­mes­ter­skap i hel­ga (førs­te ten­åring til å sco­re to mål i en Vm-kamp si­den Pelé).

For på Al­ta Golf Park un­der VM i mid­natts­sol­golf tan­ger­te Alta­va­e­ring Ve­bjørn Hille­stad Lund bane­re­kor­den – en pre­sta­sjon som ikke er sett side­styk­ke til på åtte år. Nøy­ak­tig ett år etter kano-ulyk­ken i Alta­elva spil­te 23-årin­gen sin bes­te gol­f­run­de noen­sin­ne – 69 slag el­ler tre un­der par. Det var sterk og va­rie­ren­de vind på opp­til 12 se­kund­me­ter på golf­ba­nen ved Kven­vik­moen den­ne fre­dags­et­ter­mid­da­gen, noe som sjel­den er en for­del for golf­spil­le­re. Li­ke­vel tan­ger­te Hille­stad Lund bane­re­kor­den, og vant i til­legg tur­ne­rin­gen su­ve­rent. Hele 13 slag foran and­re mann på re­sul­tat­lis­ta, stor­ta­len­tet Chris Jo­han Lar­sen fra Va­ran­ger GK, og 17 slag foran tredje­plass, klubb­ka­me­rat Øystein Erik­sen.

Van­vit­tig pre­sta­sjon

Pre­sta­sjo­nen er en tan­ge­ring av Ma­ri­us Thorp (Bae­rum GK) sin til nå, uslåe­li­ge bane­re­kord. Re­kor­den ble satt for åtte år si­den i for­bin­del­se med åp­nin­gen av golf­ba­nen, som Thorp var spe­sial­in­vi­tert til å åpne. Han var på den ti­den Nor­ges bes­te golf­spil­ler og reg­net som en av de bes­te i Euro­pa på naer­spill. På åtte år et er in­gen som har va­ert i naer­he­ten av bane­re­kor­den – før Hille­stad Lunds van­vit­ti­ge pre­sta­sjon nå i hel­ga.

Lå an til å ha bane­re­kor­den ale­ne

Golf­spil­le­ren fra Al­ta lå an til å få bane­re­kor­den helt ale­ne. Før sis­te hull had­de han 4 un­der par. Han traff per­fekt på inn­spil­let, men vans­ke­li­ge vind­for­hold gjor­de slik at han gikk i bun­ke­ren å tap­te et slag. Ho­ved­per­sonen selv er nøk­tern over re­sul­ta­tet og har bei­na godt plan­ta på jor­da oven­for Al­ta­pos­ten man­dag mor­ge­nen. – Det had­de va­ert ar­tig å fått en­da ett slag bed­re, uan­sett er det fint at det er en lo­kalgutt som har re­kor­den.

Ann Kris­tin best i dame­klas­sen

På dame­si­den var Ann Kris­tin Wirko­la fra Al­ta golf­klubb klart best, med 181 slag to­talt, og so­li­de 17 slag foran toer Mo­ni­ca Wa­ra fra Tromsø Sports­klubb. Hei­di Jo­han­sen, også fra Al­ta golf­klubb, kap­ret tredje­plas­sen med 21 slag bak lag­venn­in­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.