– Kun­ne endt galt

Altaposten - - Nyheter -

Po­li­ti­et etter­fors­ker ut­for­kjø­ring i Hasvik. – Po­li­ti­et fikk mel­ding natt til søn­dag om en ut­for­kjø­ring i Kor­svi­ka på Sørøya. En per­son ble fun­net ska­det i naer­he­ten av bi­len og ble frak­tet til Ham­mer­fest syke­hus med Seaking red­nings­he­li­kop­ter, opp­ly­ser sek­sjons­le­der Andreas Hau­g­aasen ved or­den og tra­fikk ved Ham­mer­fest po­liti­sta­sjon til Al­ta­pos­ten. Der ble det kon­sta­tert let­te­re ska­der. – Bi­len kjør­te ut i et sva­ert bratt ter­reng og det kun­ne fort ha fått fa­ta­le kon­se­kven­ser, sier Hau­g­aasen. Man­nen ble man­dag av­hørt av po­li­ti­et og ut­for­kjø­rin­gen er un­der etter­forsk­ning. (Foto: pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.