Tre red­nings­ak­sjo­ner

Altaposten - - Nyheter -

– Po­li­ti­et øns­ker å ret­te en stor takk til Finn­marks fri­vil­li­ge i Nors­ke Red­nings­hun­der (NRH), Røde Kors og Si­vil­for­sva­ret, skrev de på Twit­ter søn­dag kveld.

År­sa­ken var at de had­de tre red­nings­ak­sjo­ner gå­en­de sam­ti­dig. Blant an­net en sav­net kvin­ne ved Leir­botn­vann.

Po­li­ti­et meld­te om at det var satt i gang en lete­ak­sjon ved Leir­botn­vann. Cir­ka klok­ken 18.30 søn­dag kveld var kvin­nen kom­met til ret­te igjen. Kvin­nen var de­ment og var kom­met bort mens fa­mi­li­en sto med ryg­gen til, sa ope­ra­sjons­le­der Svein Erik Ja­kob­sen til ifinn­mark.

Sam­ti­dig ble det gjen­nom­ført red­nings­ak­sjo­ner i både Hil­la­gur­ra og Jar­fjord.(ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.