Satt i va­re­tekt etter volds­sak

To satt i va­re­tekt etter fri­hets­be­rø­vel­se.

Altaposten - - NYHETER - Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Finn­mark po­liti­dis­trikt meld­te i hel­ga om en al­vor­lig volds­sak i Al­ta. To per­soner ble på­gre­pet etter å ha frem­satt al­vor­li­ge trus­ler i ord og inn­hold. Sam­ti­dig er de mis­tenkt for fri­hets­be­rø­vel­se og at de skal ha på­ført kropps­ska­de.

Po­li­ti­et sier til Al­ta­pos­ten at de ble kjent med sa­ken på fre­dag, og at de si­den da har va­ert på ut­kikk etter per­sone­ne som skal ha ut­ført hand­lin­ge­ne.

På­gre­pet lør­dags­nat­ta

– Der­for har vi hel­ler ikke twit­ret noe før nå, for­di vi ikke fikk kon­troll på gjer­nings­per­sone­ne før natt til søn­dag, sa ope­ra­sjons­le­der Eirik Pedersen hos Po­li­ti­et i Finn­mark da vi pra­tet med ham søn­dag mor­gen.

Den sis­te ble alt­så på­gre­pet i natt, og sit­ter nå i va­re­tekt hos po­li­ti­et mens etter­forsk­ning på­går. For­na­er­me­de opp­ly­ses å va­ere en mann i 30-åre­ne, gjer­nings­per­sone­ne i hen­holds­vis 20-åre­ne og 40-åre­ne.

I Al­ta

– En per­son er holdt til­ba­ke mot sin vil­je og ut­satt for trus­ler og vold. Han har også va­ert til sjekk hos lege, og det står etter for­hol­de­ne bra til, sier Pedersen, som be­kref­ter at til­dra­gel­sen har på­gått i Al­ta.

– På grunn av etter­forsk­nin­gen øns­ker vi ikke å gå ut mer fle­re de­tal­jer, av­run­der ope­ra­sjons­le­de­ren.

I VA­RE­TEKT: De to men­ne­ne ble fengs­let i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.