Fikk 50.000 kro­ner

Al­ta IF fikk sjø­mat­mid­ler fra re­gje­rin­gen.

Altaposten - - NYHETER - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

De søk­te om 100.000 og fikk halv­par­ten. Men 50.000 kro­ner er også gode pen­ger, sier pro­sjekt­le­der Kris­tin Jen­sen fra Al­ta IF. – Vi er sva­ert gla­de for pen­ge­ne. Fisk og an­nen sjø­mat er vik­tig i et sunt kost­hold, er sjø­mat også en vik­tig del av en god idretts­kar­rie­re, sier Jen­sen. Al­ta IFS søk­nad «Sjø­mat som 12. mann på la­get» går ut på å ser­ve­re og sel­ge sjø­mat un­der tre stør­re idretts­ar­ran­ge­men­ter i Al­ta. I til­legg fore­slo de i sin søk­nad å ar­ran­ge­re en kokke­kon­kur­ran­se hvor la­ge­ne bru­ker fisk og grønt som rå­va­rer. Ide­en lik­te ty­de­lig­vis fiskeri­mi­nis­ter Ha­rald T. Nesvik og co. i na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet. Stor­tings­re­pre­sen­tant Bengt Ru­ne Stri­felt (FRP) del­te ut pen­ge­ne. – Fisk er egent­lig raskt å lage til. Det er fak­tisk fast­food, bare mye sun­ne­re enn pøl­se og an­net usunt, sier Stri­feldt. Han rei­ser mye rundt, og har sett fisk kom­me mer og mer inn på fes­ti­va­ler, idretts­ar­ran­ge­men­ter og ellers hvor folk blir sult­ne og det åp­nes kafé.

BRA SØK­NAD: Stor­tings­re­pre­sen­tant Bengt Ru­ne Stri­feldt gra­tu­le­rer pro­sjekt­le­der Kris­tin Jen­sen i Al­ta IF med 50.000 stat­li­ge kro­ner. (Foto: Ar­ne Hau­ge)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.