Sel­ger blei­er på svarte­børs

Altaposten - - Nyheter -

Lave blei­e­pri­ser i Nor­ge har ført til at fle­re smug­ler blei­er for å sel­ge på svarte­børs i ut­lan­det. Som re­sul­tat av pris­kri­gen i dag­lig­vare­bu­tik­ke­ne rundt 2010, har Nor­ge hatt sva­ert lave pri­ser på blei­er sam­men­lig­net med and­re land. Bu­tik­ke­ne bruk­te bil­li­ge blei­er som lokke­mid­del for å få barne­fa­mi­li­er til å hand­le hos seg. Åtte år se­ne­re er de nors­ke blei­e­pri­se­ne sta­dig lave sam­men­lig­net med and­re land i Euro­pa. Mens nord­menn rei­ser på har­ry­tur til Sve­ri­ge for å hand­le bil­lig kjøtt og god­te­ri, kom­mer der­for man­ge til Nor­ge for å hand­le bil­li­ge blei­er. Fak­tisk har pri­se­ne i Nor­ge ført til at fle­re har tjent gode pen­ger på ulov­lig salg av nors­ke blei­er.

BIL­LIG: I Nor­ge er blei­er ri­me­li­ge. (Foto: NTB Scanpix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.