Bengt byg­ger bas­seng

Bygg­mes­ter Bengt An­der­sen fikk 110-mil­lio­ners kon­trakt med Ber­le­våg kom­mu­ne.

Altaposten - - Nyheter - Av Mai­ken Aman­da Brenn­ås mai­ken@al­ta­pos­ten.no

Al­ta-en­tre­pre­nø­ren har sig­nert en av­ta­le til 110 mil­lio­ner kro­ner, den størs­te for sel­ska­pet noen gang.

Det er Ber­le­våg kom­mu­ne Bygg­mes­ter Bengt An­der­sen har in­gått av­ta­len med, og der skal de blant an­net byg­ge et helt nytt bas­seng.

– Vi har ald­ri hatt noe stør­re av­ta­le i sum, bare i are­al, for­tel­ler Olav Nil­sen, som er pro­sjekt­le­der. Det var NRK Finn­mark som først om­tal­te sa­ken. Av­ta­len in­ne­ba­erer også byg­ging av et stør­re fler­bruks­bygg i Ber­le­våg.

NYTT BAS­SENG Pro­sjekt­skis­sen vi­ser hvor­dan hele fler­bruks­hal­len kom­mer til å se ut fra ut­si­den når den er fer­dig. Det røde byg­get blir helt nytt, og det er her det nye bas­sen­get nå blir byg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.