Ut­sat­te kom­bi­kaia i Kval­fjord

Kom­bi­kaia i det blå.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Svein Iver­sen fra KRF fikk vil­jen sin i ho­ved­ut­val­get for kul­tur, folke­helse og sam­ferd­sel da de be­hand­let for­sla­get om å opp­he­ve ved­ta­ket om byg­ging av kombi­båt­kai i Kval­fjord.

Al­le­re­de i 2015 ved­tok fyl­kes­tin­get å byg­ge ei slik kai, men Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne som har lite pen­ger vil­le gjø­re om ved­ta­ket.

Iver­sen fikk fler­tal­let med på at bg­gin­ga av kaia skal ut­set­tes «Før det tas en­de­lig av­gjø­rel­se i sa­ken, ut­re­des al­ter­na­ti­ve kai­løs­nin­ger og kost­na­der. Mu­lig­het for med­fi­nan­sie­ring un­der­sø­kes også», gikk KRF, Ap og SV for, mens Frps Odd Ei­lert Per­sen frem­met for­slag som fikk støt­te fra Kp, H og Sp. De ba om at kombi­båt­kaia i Kva­f­jord blir rea­li­sert og vis­te til at Alt­ne­set tvers over fjor­den al­le­re­de har fått sin kai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.