Åses ster­ke his­to­rie

11 år gam­mel kom Åse Kum­mene­je Ska­re hjem til et ned­brent Tal­vik. I brann­rui­ne­ne fant hun en skatt hun tok vare på. Nå, 70 år se­ne­re, er skat­ten gitt vi­de­re. Og his­to­ri­en hen­nes en­de­lig for­talt.

Altaposten - - Sidan 1 -

Åse Kum­mene­je Ska­re (84) har meste­par­ten av sitt voks­ne liv bodd på Stø­ren. På den vi­dere­gå­en­de sko­len der hun job­bet, har de spurt hen­ne om å for­tel­le fra kri­gen. Hun har ikke vil­let. Ikke før nå. – Jeg har ikke fått meg til å snak­ke om det, det er som om det har va­ert en mur mot alle inn­tryk­ke­ne. Hel­ler ikke til sine egne barn har hun for­mid­let sa­er­lig mye. Om da tys­ker­ne kom og ar­res­ter­te fa­ren hen­nes og tru­et med også å ta hen­nes mor, om da hun, to søs­ken og mora ble tvangs­eva­ku­ert og frak­tet i en fiske­skøy­te sør­over, om da fa­ren kom av­mag­ret hjem igjen fra Gri­ni – men i live! Og da de kom til­ba­ke til den ned­bren­te går­den og den av­svid­de byg­da. Bare to byg­nin­ger sto fort­satt. Kir­ka og fa­mi­li­en Kum­mene­jes ute­do. Vi har blitt med Åse til­ba­ke til Tal­vik.

PÅ GAM­LE TOM­TER: Åse Kum­mene­je Ska­re tok en­de­lig tu­ren til­ba­ke til Tal­vik og Finn­mark. Foto: Fred­dy Lud­vik Larsen) Tekst: Gre­te Hol­stad Foto: Fred­dy Lud­vik Larsen

TØFFE MIN­NER: – Jeg har ikke snak­ket om det. Det har va­ert en mur mot alle inn­tryk­ke­ne, sier Åse. Her var hun 10 år gam­mel. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.