Kvin­ne på­kjørt i sen­trum

Altaposten - - Nyheter -

I for­bin­del­se med et an­net opp­drag kom brann­ve­se­net i Al­ta over en tra­fikk­ulyk­ke langs Mar­k­vei­en, like ved Park­sen­te­ret.

– Det skal ha va­ert en tra­fikk­ulyk­ke, der en per­son skal ha blitt på­kjørt. Våre folk kom til­fel­dig­vis til ste­det, og bi­sto i for­bin­del­se med ulyk­ken, for­tel­ler vakt­le­der Ru­nar Korne­li­us­sen ved 110-sen­tra­len. Helse­ve­se­net var raskt på plet­ten og tok vare på den skad­de. Opp­drags­le­der Jan­nicke Sil­seth Eide ved Finn­mark po­liti­dis­trikt sier til Al­ta­pos­ten at de har per­so­nell på ste­det i skri­ven­de stund:

– Vi er der nå, snak­ker med in­volver­te par­ter og job­ber med sa­ken. Sta­tus på kvin­nen er uviss, men hun er tatt med til helse­sjekk, sier Eide.

I en opp­da­te­ring på twit­ter skri­ver Finn­mark po­liti­dis­trikt at den på­kjør­te kvin­nen ble sendt til Ham­mer­fest syke­hus.

– Sak opp­ret­tet mot bil­fø­rer, og fø­rer­kor­tet er mid­ler­ti­dig be­slag­lagt, skri­ver po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.