Bom­par­ti vokser

Altaposten - - Nyheter -

Par­ti­et Folke­ak­sjo­nen nei til mer bom­pen­ger (FNB) har al­le­re­de tre re­pre­sen­tan­ter i by­sty­ret i Stav­an­ger. Nå opp­ret­ter de lo­kal­lag i to nye kom­mu­ner. Ons­dag had­de par­ti­et opp­starts­møte i Sand­nes, skri­ver Stav­an­ger Af­ten­blad. Pro­test­par­ti­et har na­er­me­re 30.000 føl­ge­re på face­bo­ok. Ak­sjo­nen ble i 2015 et eget par­ti, som stil­te til kom­mune­val­get i Stav­an­ger. Par­ti­et job­ber med å etab­le­re seg også i and­re kom­mu­ner og fyl­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.