Av­gjø­res i kveld

Krf Finn­mark tar te­le­fon­møte for å fin­ne ut hvem som skal del­ta på lands­mø­tet.

Altaposten - - Nyheter -

Krfs skjeb­ne er i ferd med å meis­les ut, etter hvert som de for­skjel­li­ge fyl­kes­la­ge­ne fer­dig­stil­ler ar­bei­det med å vel­ge del­ga­ter til lands­mø­tet 2. no­vem­ber.

Man­dag kveld skal til sam­men 16 de­le­ga­ter vel­ges fra fyl­kes­la­ge­ne i Bus­ke­rud, Hed­mark og Finn­mark.

Leder i Krf Finn­mark Ot­to Strand skal til lands­mø­tet. Han er for et rødt skif­te. De tre øv­ri­ge fra Finn­mark vel­ges i kveld.

SPENNING: VGS over­sikt vi­ser at Ot­to Strand (bil­det) og de and­re som vil ha et rødt skif­te i Krf er i un­der­tall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.