Mann til­talt for vold og rus­kjø­ring

22-åring må møte i ret­ten i de­sem­ber.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Man­nen fra Midt-nor­ge er av po­liti­mes­te­ren i Finn­mark til­talt for brudd på veg­tra­fikk­lo­ven, straffe­lo­ven og lege­mid­del­lo­ven. I til­ta­len he­ter det at han 2. au­gust i fjor kjør­te per­son­bil, til tross for at han var rus­på­vir­ket. Kjø­rin­gen fant sted i Al­ta.

Po­li­ti­et vi­ser til at blod­prø­ve­ne som ble tatt av ham vis­te spor av klo­na­zepam, lo­ra­zepam, dicla­zepam og THC. Man­nen skal hel­ler ikke ha hatt gyl­dig fø­rer­kort da kjø­rin­gen fant sted.

Vi­de­re he­ter det at han ved tre til­fel­ler (tred­je og fem­te au­gust og fjer­de de­sem­ber) i 2017 skal ha slått og tatt kve­ler­tak på sin sam­bo­er.

Når sa­ken skal opp for Al­ta ting­rett i de­sem­ber vil det bli lagt ned på­stand om er­stat­ning til sam­bo­eren og inn­dra­gel­se av fø­rer­ret­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.