Lek­ka­sje på Mel­køya

Altaposten - - NYHETER -

En gass­lek­ka­sje på Equi­nors an­legg på Mel­køya i Ham­mer­fest ble søn­dag mor­gen lo­ka­li­sert og stan­set uten at det opp­sto dra­ma­tikk. Po­li­ti­et fikk mel­ding om lek­ka­sjen fra Equi­nor klok­ken 22.26 lør­dag. Først ved 6-ti­den søn­dag mor­gen, var lek­ka­sjen blitt lo­ka­li­sert høyt oppe i et kjøle­tårn på an­leg­get.

– Det var en vifte­ven­til som var lekk og det­te var re­gist­rert av gass­de­tek­to­re­ne på an­leg­get. Alt har fun­gert som det skul­le, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Jan Ar­ne Pet­ter­sen i Finn­mark po­liti­dis­trikt til NTB. (Foto: Vi­dar Kris­ten­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.