Arc­tic Arts Sum­mit

Avvir - - SÁHKALAGA -

Dav­vi­nor­g­ga Dáid­da­mu­sea hástala ot­ná ip­már­du­sa árk­talaš gu­ovlluin Ar­tic Arts Sum­mit doaluin Hárst­táin dán va­hkku. Sii ovt­tas­bar­get An­chor­ge Muse­ain ja sir­kum­polára gu­ovllu dáid­dárii­guin, vás­tideam­is mo­vt dáid­da sadji šad­dá ođđa Árk­talaš. Lea go kul­tuv­ra miel­de hábme­me gova mo­vt dav­vi gu­ovll­ut le­at jođi­huv­von eko­no­ma­laččat, ge­ho­po­liti­hkalaš ja mi­lite­a­ra be­roštumi­in globá­la skálas? Gal­get go dav­vi gu­ovll­ut de­fi­nere­juv­vot olg­g­obe­al­de vai sisk­kál­da­sat?

Dav­vi­nor­g­ga Dáid­da­mu­sea ja An­cho­ra­ge Mu­seu­ma lági­de­aba guok­te skoađas­de­báhta, máŋ­ga per­for­mance ja čájál­ma­sa Sub­sist­en­ce.

Per­for­man­caid do­al­lá Ala­skalaš ál­goálbmot­dáid­dár Al­li­con Akootchook Wal­den, ja Dav­vi­nor­g­ga Dáid­da­mu­sea ja An­cho­ra­ge Mu­sea fas lági­de­aba Sub­sist­en­ce-čájál­ma­sa. Dan čájál­ma­sas le­at 15 dáid­dára guđa ieš­guđet árk­talaš gu­ovlluin.

Dav­vi­nor­g­ga Dáid­da­mu­sea di­rekte­vra, Jé­ré­mie Mc­gowan ohca­la vi­idát de­báhta Árk­talaš ja gu­ovllu boaht­teág­gi bir­ra.

– De­báht­ta mas lea sadji ieš­guđet oa­inn­uide mii «Dav­vi» sáht­tá ja ber­re le­at, ja mii in­klu­de­re sin oai­vi­li­id ja per­spekti­iv­vaid geat go­hčo­dit Dav­vi ruok­tun, lo­hká son.

Doalut led­je ge­assemánu 21. ja 22. beaiv­vi.

Gov­va: Pre­as­sag­ov­va čájál­ma­sas Sub­sist­en­ce.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.