Sáv­vá mi­nis­ta­ris lea eará čo­avd­dus

Gie­las oro­ha­gas Roms­sas livččii dálve­guohtunea­na Ruoŧa beal­de, maid eat­nami­id eai bea­sa gea­va­hit go kon­venšuvd­na ii le­at sajis. Oro­ha­tovda­olm­moš sáv­vá mi­nis­ta­ris lea eará čo­avd­dus jur­da­gis go lea loa­h­pa­han šiehta­dallami­id Ruoŧain.

Avvir - - FORSIDE PAGE - Sárá Máret Rávd­ná Oskal sa­ra­ma­ret@av­vir.no

Ea­nan­do­allom­i­nist­tar Jon Ge­org Da­le lea dál dieđi­han Ruoŧa stáhtii ah­te eai há­lit šat joat­kit ođđa boazo­guohtun­kon­venšuvn­na šiehta­dallamii­guin. Son há­lii­da baicce gávd­nat láhkaása­husa ma­in­na sáht­tá rád­djet man olu Ruoŧa bohccot bohtet Norg­ga beal­lái.

– Mun ip­mir­dan mi­nis­ta­ra bu­res, ja lean ovtta­o­ai­vi­lis suin­na ah­te Ruoŧa beal­de or­rot dušše ájahal­la­me ja go­la­heame áig­gi, lo­hká Gie­las oro­haga ovda­olm­moš Ole Jo­han Ei­ra.

Eai bea­sa johtit dálve­eat­nami­id­da

Son sáv­vá ah­te mi­nis­ta­ris lea dál jurdda juo gárv­vis mo­vt ášši čo­av­dit go di­en reiv­ve lea sád­den.

– Mii fer­tet be­as­sat gullat si­h­ke fyl­kkamán­nis, ja mi­nis­ta­ris maid dat mield­dis­buk­tá. Ere­no­amážit mid­jii­de geain eai le­at dálve­guohtuneat­na­mat, go Ruoŧa stáhta lea steŋ­gen min olg­gos, lo­hká Ei­ra.

Son mui­tala ah­te lea vát­tis dil­li go kon­venšuvd­na ii le­at šat doaim­mas. Sin dálve­eat­na­mat le­at Ruoŧa beal­de, ja le­at muh­tun mud­dui johtán Ruoŧa beal­lái dál­vet, muhto dálve­eat­nami­id­da eai le­at johtán 2005 rájes. Dal­le heittii dalá kon­venšuvd­na doaibma­mis.

Dan rájes eai le­at stáhtat soah­pan ođđa kon­venšuvn­na. Dat lea mield­dis­buk­tán ah­te oro­hat lea šad­dan biebma­goahtit ealu dál­vet, fuođđarii­guin ja suin­nii­guin. Dat lea Ei­ra mie­las heittot, ja lo­hká ah­te dan eai sáh­te gu­hkit áig­gi da­hkat.

– Mi­nis­ta­rat čo­hkke­dit gávd­nat čov­do­sa

Ei­ra lo­hká iežas ip­mirdit ah­te Norga há­lii­da háld­dašit Ruoŧa bea­le bohc­cuid mat guhtot Norg­gas.

– Ruoŧa stáhta lea luoitán vi­sot ieža­set ovd­dasvástá­du­sa, ja nu ii sáh­te joat­kit. Jus­te nu mo­vt dál lea, de ii le­at stá­dain se­am­ma háld­daše­ap­mi boazo­doa­lus, ja ip­mir­dan Norg­ga stáhta fer­te ál­git háld­dašit Ruoŧa boazo­doalu go ii le­at makkár ge šiehtadus. In oa­in­ne eará čov­do­sa go ah­te mi­nis­ta­rat čo­hkke­dit ja stá­dat gávd­na­gohtet čov­do­sa. Dál mield­dis­buk­tá ah­te go­ap­paš stá­dat ferte­jit bar­gat dan guv­lui, lo­hká Ei­ra.

Ái­gu háld­dašit se­am­ma lád­je go Norg­gas

Dan mi­nis­ta­rat eai boađe da­hkat, go Da­le lea duoras­ta­ga dieđi­han ah­te Norga lea áib­bas gear­gan šiehta­dallamii­guin. Dat lea dan­ne go le­at gea­hččalan, muhto eai le­at gávd­nan čov­do­si­id. Ea­nan­do­allom­i­nist­tar lea maid dieđi­han ah­te ái­gu ása­hit láhkavuođu ma­in­na háld­daša Ruoŧa bohc­cuid se­am­ma lád­je go Norg­ga bohc­cuid. Maŋe­muš jagi­id le­at Norg­gas leam­aš gar­ra unni­dan­prose­as­sat, ja le­at unni­dan boazo­lo­gu guohtumi­id ek­tui. Dan ái­gu mi­nist­tar dál maid da­hkat Ruoŧa bea­le bohc­cui­guin, mat guhtot Norg­ga beal­de.

– Ruoŧa boazo­do­al­lu Norg­gas šad­dá de se­am­ma eavttuid vuođul háld­dašuv­vot ali­m­us boazo­lo­gu dá­fus Norg­ga guohtuneat­nami­in, dad­já Jon Ge­org Da­le.

Imašta man­ne eai do­hkke­han

Sá­me­dig­geráđđe­laht­tu Ma­ri­ann Woll­mann Mag­ga lea dieđi­han pre­as­sa­dieđáhu­sas ah­te stáhtat ferte­jit vál­dit ovd­dasvástá­du­sa dilálašvuođas. 2014:s jođi­hii Norg­ga bea­le Sá­me­dig­gi bar­go­jo­av­kku, ja sii buk­te ieža­set riev­da­danár­va­lusa kon­venšuvd­nii. Mag­ga oaiv­vil­da ah­te vai oažžu sad­jái kon­venšuvn­na, de sáhtáše stáhtat ra­ti­fise­ret dan ja bid­jat eak­tun ah­te vuoi­gatvuođat gal­get čielg­ga­duv­vot maŋŋel ra­ti­fi­se­re­ma.

SÁV­VÁ ČOV­DO­SA: Giel­la­sa oro­ha­tovda­olm­moš Ole Jo­han Ei­ra sáv­vá mi­nis­ta­ris lea čo­avd­dus mo­vt dál čo­av­dit ášši go lea heaitti­han soabademi­id Ruoŧain. Sin oro­ha­gas livčče dálve­eat­na­mat Ruoŧa beal­de, go­sa eai bea­sa johtit. Sii le­at šad­dan čo­av­dit dan biebmami­in. – Dat ii mana gu­hkit áig­gi, lo­hká Ei­ra. Vuor­kágov­va: Ovlla Gaup.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.