10 000 olbmo áššái­duht­ton ve­ahkaváld­dálašvuođa ja il­lás­teami ovd­das

Avvir - - OĐĐASAT -

Di­ibmá dut­ke po­liti­i­jat 32 500 il­las­teami ja ve­ahkaváld­dálašvuođa láhkari­hkkumi­id, ja bir­ra­sii bea­li ášši­in oaiv­vil­dit čielg­ga­dan.

Led­je 16 200 áššái­duht­ti­ma il­las­teami ja ve­ahkaváld­dálašvuođa láhkari­hkkumi­id ovd­das. Dain ášši­in led­je 6300 áššái­duht­ti­ma ru­mašlaš lo­av­kideami ovd­das, 1250 ru­mašlaš roasmmo­huht­ti­ma, badje­laš 800 il­las­teami la­gas ok­tavuođain ja bir­ra­sii 1500 ve­ahkaváld­dálašvuođa ášši alm­mo­laš bálvá­bar­gi vuostá. Led­je maid meas­ta 4000 áššái­duht­ti­ma ái­tagi­id ovd­das ja 1500 áššái­duht­ti­ma go­av­vi láht­ten­mál­le ja ču­vodeami ovd­das.

Stuorát ri­hk­ko­sášši­in maid

Okti­ibu­ot le­at 10 000 olbmo áššái­duht­ton ovt­ta da­hje máŋ­ga áššis il­las­teami ja ve­ahkaváld­dálašvuođa ovd­das 2016:s. Dáin olbmuin lei maid 15 prose­ant­ta geat led­je áššái­duht­ton ro­av­vát láhkari­hkkumi­id ovd­das main lea stuorát ráŋg­gáštup­mi ja bid­djui eará vál­dori­hk­ko­sášši­id vuol­lai.

Dal­le led­je 8500 áššái­duht­ton olbmo geain vál­dori­hk­kun lei il­laste­ap­mi ja ve­ahkaváld­dálašvuohta, dieđi­ha Sta­ti­sti­hkalaš gu­ovd­dáš­doaim­ma­hat.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.