Sáv­vá álbmoga ji­e­nas­tit su

Avvir - - OĐĐASAT - Sil­je Ma­le­ne Var­si

Deat­nu­laš Mar­kus Hei­berg lea namma­duv­von «Dán jagáš nuor­ra bo­an­dan» ja bea­sai vi­idá­set be­alle­finá­lii. Son sáv­vá álbmoga ji­e­nas­tit su vi­idá­set finá­lii.

Mar­kus Hei­bergas lea Deanu ši­bit­bo­an­da ja son lea vi­idá­set be­alle­finá­lii dan árvofá­mo­laš ea­no­do­allob­álk­kašup­mái «Årets un­ge bon­de/dán jagáš nuor­ra bo­an­da». Bo­anda­ta­le­an­ta Hei­berg lea vi­idá­sat be­alle­finá­lii ja dán jagi le­at 453 olbmo namma­duv­von dán bálk­kašup­mái.

«Dán jagáš nuor­ra bo­an­da» lea Nor­ges Bygde­ung­doms­lag, Mcdo­nald’s Norga ja Fel­les­kjø­pet Ag­ri ovt­tas­bar­gu. Ái­gu­muš dáin­na bálk­kašumi­in lea gea­suhit ea­net nuo­raid ea­na­dol­lui ja bid­jat fu­omášu­mi Norg­ga borra­muškva­litehta buvttade­ap­mái.

Stuor­ra gud­ni

Nuor­ra bo­an­da Mar­kus lea rá­mis go lea be­as­san be­alle­finá­lii ja son se­am­más rá­mi­da da­id eará nuor­ra bo­and­da­id geat le­at bar­gan bu­o­ri barg­gu bir­ra jagi buvtta­dit borra­muša Norg­ga álbmogii.

– Lea stuor­ra gud­ni ah­te mun lean vállje­juv­von dan 15 se­ar­vái geat le­at namma­duv­von be­alle­finá­lii. Mun dieđán ah­te le­at máŋ­ga nuor­ra bo­and­da geat bar­get áŋ­gi­rit buvtta­dit Norg­ga borra­muša, dad­já bo­an­da Mar­kus Hei­berg.

Ad­dá mo­vt­ta

Mar­kus sáv­vá dán bálk­kašu­mi ad­dit mo­vt­ta eará nuo­rai­de gea­hčča­lit ál­git bo­an­dan vaik­ke eai le­at nu gal­le nuora geat ál­get dan ealá- hus­sii.

– Mun jáhkán dákkár bálk­kašup­mi gea­suha ea­net nuo­raid ál­git bo­an­dan ja maid­dái bidjá fu­omášu­mi ah­te gávd­no­jit nuor­ra bo­and­dat, eai ge dušše boa­res ádját dán ealáhu­sas. Gas­kame­arálaš ahki dán ealáhu­sas lea 51 jagi Finn­márk­kus. Eai le­at nu máŋ­ga nuor­ra bo­and­da Finn­márk­kus ja jáhkán ah­te dat ad­dá mo­vt­ta earái­de gea­hčča­lit dán ealáhusa, lo­hká Mar­kus.

Eak­tun šad­dat «Dán jagáš nuor­ra bo­an­dan» le­at: Bo­an­da fer­te le­at borra­mušbuvttade­ad­dji, vuollel 35 jagi boar­is ja gii mo­vttii­daht­tá earáid ál­git da­in­na ealáhus­ain. Dán jagi lea jury vuor­uhan bo­and­da­id geat doaim­ma­hit in­no­vati­iv­valaččat ja boaht­teáigásaččat.

Álbmot gii me­ar­ri­da

Le­at okti­ibu­ot 15:s geat le­at semi­finálas ja álbmot galgá ji­e­nas­tit geat le­at miel­de finálas. Dat viđas geat ožžot eane­mus ji­e­naid bes­set finá­lii, ja finálas lea eks­pear­ta­jury mii namma­da vuoi­ti.

– Mar­kus ja earát geat le­at namma­duv­von dán bálk­kašup­mái ovd­dastit dan bo­and­da man mii dárbbašit boaht­teáigásaš hástal­usa­in ealáhu­sas ja borra­mušbuvttadeam­is, dad­já Ani­ta Krohn Tr­aaseth, jury­miel­laht­tu ja In­no­vašuvd­na Norg­ga háld­da­hus­di­rekte­vra.

Sáv­vá álbmoga ji­e­nas­tit su

Ea­na­do­allo­me­as­suin Lille­strømas skáb­mamánu 10. beaiv­vi geige­juv­vo «Dán jagáš nuor­ra bo­an­da» bálk­kašup­mi ja Mar­kus sáv­vá ah­te olbmot ji­e­nas­tit su šad­dat dán jagáš nuor­ra bo­an­dan.

– Sávan olbmot ji­e­nas­tit mu ja dan sáht­tá da­hkat Face­bo­o­kas. Fer­te de ohcat Land­bru­ket NXT ja ji­e­nas­tit mu, jus há­li­i­dit ah­te mun galg­gan mannat vi­idá­set finá­lii. Mus lea dieđus­ge ái­gu­muš ah­te bea­san dan viđa se­ar­vái geat bes­set finá­lii ja dal­le lea jury duo­hken gii vuoitá, dad­já Mar­kus, gii lea nuor­ra Deanu bo­an­da.

Gov­ven: Sil­je Ma­le­ne Var­si.

SÁV­VÁ IEŽAT FINÁ­LII: Deanu bo­anda­ta­le­an­ta Mar­kus Hei­berg lea be­alle­finálas ja dán jagi le­at 453 olbmo namma­duv­von dán bálk­kašup­mái. Son sáv­vá álbmoga ji­e­nas­tit su vi­idá­set finá­lii.

Pre­as­sag­ov­va.

Ani­ta Krohn Tr­aaseth, jury­miel­laht­tu ja In­no­vašuvd­na Norg­ga háld­da­hus­di­rekte­vra.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.