Ser­ve sá­mi máin­nas­máilbmái

Avvir - - FORSIDE - Ma­rit Elin Ke­mi ma­rite­lin@av­vir.no

Ált­tás bes­se sá­mi mánát gullat ja ieža maid se­ar­vat sá­mi máid­na­si­id­da, go Ire­ne Läns­man doa­lai máin­nas­bottu.

Ált­tá si­id­da mánáid­gárd­di mánát ja muh­tin eará mánát bes­se gullat máid­na­si­id ja ieža maid se­ar­vat máin­nas­bod­dui, mu­itto­hal­lat sá­me­gi­el­sá­ni­id, ár­va­lit fe­ara maid ja se­ar­vat ne­avttárin go Ire­ne Läns­man doa­lai máin­nas­bottu gir­jerádjo­sis ga­ska­va­hku. Dán lági­deam­is son višša­lit at­ná re­kvisihtaid máin­nas­tet­ti­in, nugo gumppe­oaiv­vi, beaiv­váža, čoarv­vi, li­inni ja bá­ber­do­hkáid. Mánát bes­se de máid­na­sa sis­dol­lui áib­bas earálád­je go dušše gul­da­lit máid­na­sa.

– Re­kvisihtai­guin mun fáh­ten mánáid máin­nas­máilbmái, ja vel jus eai ád­de gie­la nu bu­res, de sáht­tá dai­guin smáv­va re­kvisihtai­guin ál­ki­but be­as­sat fár­rui máin­nas­máilbmái, mui­tala Ire­ne.

Si­h­ke do­loš ja ođđa

Ire­ne Läns­man lo­hká son lea hut­kan máid­na­si­id ieš da­hje váldán gir­jji­in. Sus le­at ár­bevi­ro­laš máid­na­sat maid lea heive­han sá­mi máilbmái, nugo máin­nas mie­si, áld­du ja sar­vá bir­ra mat gal­ge šal­di rastá man vuol­de gu­ovža ve­al­lá. Son lo­hká maid heive­hal­lat máid­na­si­id mánáid agi miel­de, ja dan­ne dat álo rievdda­dit.

Áhkuid ja ádjáid ár­bi

Dát lea Gir­jjálašvuođa­gu­ovd­dáža lági­de­ap­mi ja Amund Johnskar­eng Čál­li­id­lágá­du­sas mui­tala sii há­li­i­dit ár­bevi­ro­laš mui­tal­anvuo­gi čáje­hit mánái­de.

– Sá­mi mánái­de han váilu dán áig­ge dat máin­nas­te­ap­mi, ja ere­no­amážit dát vuo­hki go Ire­nes lea, ve­há ár­bevi­ro­laš vuo­gi miel­de čáje­hal­lat mánái­de. Ovd­deš áig­ge han maid­dái áhkku ja ád­djá mui­ta­led­je máid­na­si­id. Nu ii dáid­de mánáin šat dán áig­ge. Dát čájál­mas ii le­at ge dušše ne­avt­tašanvuo­hki, muhto máin­nas­tanvuo­hki mas gea­va­ha in­ter­aktii­va vuo­gi, mas mánát maid bes­set miel­de, dad­já Johnskar­eng.

Sá­me­gie­la ár­vu lok­ta­na

Dát lea joht­ti proše­ak­ta man gir­jjálašvuođa­gu­ovd­dáš lági­da. Soai le­aba juo fit­nan Má­zes ja galga­ba Kárášjo­gas maid do­al­lat dan farg­ga. Di­ibmá son jođii Suo­ma beal­de Joht­ti gir­jerádju -proše­avt­tas miel­de máin­nas­team­en Anáris, Av­vi­lis ja Ohce­jo­gas. Giel­la­nan­nen lea sud­no mie­las hui de­hálaš dás.

– Dat sáht­tá buktit maid mánái­de dakkár dovd­du ah­te mun máhtán dán, ja le­at če­av­lát dai­guin sá­me­gi­el sá­nii­guin maid máht­tet. Dat lok­te sá­me­gie­la árv­vu, dad­ja­ba soai ok­tii njálm­mi­id.

Gov­va: Ma­rit Elin Ke­mi

BU­O­HKAT MIEL­DE: Ált­tás bes­se mánát albmalád­je fár­rui máid­na­sii, go gár­vo­ded­je vel re­kvisihtai­guin go Ire­ne Läns­man mui­tala mui­tal­usa­id vil­ges balv­va bir­ra, máđu bir­ra guh­te mana­ha iežas ru­ovttu, bohc­cuid bir­ra mat gal­ge šal­di badjel ja nu ain.

Vil­ges bal­va, máhtu guh­te mana­ha iežas ru­ovttu, bohccot mat gal­ge šal­di badjel

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.