Gár­vá­na njukčamá­nus

Avvir - - OĐĐASAT -

GIRKONJÁRGA: Dál lea vi­im­mat čiel­gan goas Gir­kon­járg­ga ođđa bu­ohcce­vies­su gár­vá­na ja goas dat vál­do­juv­vo at­nui. – Ođđa bu­ohcce­vies­su galgá le­at doaim­mas njukčamánu 1. beaiv­vi boaht­te jagi, čál­lá Finn­márk­ku Bu­ohcce­vies­su pre­as­sa­dieđáhu­sas. Bar­git, geat eai divššo buhc­ci­id, fár­re­gohtet ođđa bu­ohcce­vis­sui jo ju­ov­lamánu 1. beaiv­vi. Finn­márk­ku Bu­ohcce­vies­su dáhki­da ah­te bu­ot pa­sie­ant­tat ožžot pláne­juv­von divššu. Go ođđa bu­ohcce­viesu ra­hpan la­hkona, de le­at unnit doaib­mannávc­cat ja da­nin ferte­jit muh­tin pa­sie­ant­tat sádde­juv­vot Hám­márfe­ast­ta bu­ohcce­vis­sui da­hje UNN bu­ohcce­vis­sui Rom­sii.

Pre­as­sag­ov­va: Finn­márk­ku Bu­ohcce­vies­su

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.