Nuo­raidip­mil­bál­va­lus

Avvir - - SÁHKALAGA -

Od­ne, skáb­mamánu 9. beaiv­vi, lea Gu­ov­dage­a­innu gir­kus ea­hke­tip­mil­bál­va­lus da­hje nuo­raidip­mil­bál­va­lus di­ibmu 19:00. Suo­hkan­báhp­pa Bjar­ne Gu­stad sárd­ni­da. Gu­ov­dage­a­innu gir­ku sáv­vá bu­o­hkai­de, ja ere­nomážit nuo­rai­de, bu­res boah­ti­ma.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.