– Eat­nis­tis son ár­ben lea dan

luond­du čáp­pa moji …

Avvir - - FORSIDE - El­len Ma­ri­an­ne Si­ri el­len­ma­ri­an­ne@av­vir.no

Susan­ne Na­ess Gutt­orm lo­hká iežas ár­ben si­h­ke sisk­kál­das ja olg­gul­das čáb­bo­da­ga iežas ead­nero­hkis. Son lea ok­ta čuođi nie­id­das gii lea be­as­san miel­de Miss Nor­way gil­vui ja jus son be­as­sá finá­lii, de son ái­gu gávtti­in láv­ket láv­dái.

Miss Nor­way gil­vu da­hje nu go dárogil­lii go­hčo­duv­von, Frø­ken Nor­ge lea gas­kamut­to 1960-lo­gu rájes hást­tu­han nie­id­da­id gil­vvo­hal­lat šad­dat Norg­ga fávrru­mus­san. Son guh­te vuoitá dan gil­vvu sáht­tá ol­let nu gu­hkás ah­te šad­dá vaikko Miss Uni­ver­se. Dan lea dán rádjái dušše ok­ta Norg­ga nieida vuoitán, nama­las­sii Mo­na Grudt, gii vu­ittii 1990-lo­gus.

Čuođi nie­id­da bes­se vi­idáse­ap­pot

Kárášjo­hkalaš nieida Susan­ne Na­ess Gutt­orm (21) lea ok­ta sis guh­te sáht­tá šad­dat Miss Nor­way 2018. Son lea ov­da­laččas ve­ahá se­ar­van mo­dealla­barg­guide, ja mui­tala ah­te máŋg­gas le­at sutn­je lo­hkan ah­te son ber­rešii oasálastit dákkár gil­vui, muhto ii loga gal ald­dis leam­aš dán mánnávuođa­nie­h­kun. Ov­da­laš geasi son dat­tet­ge me­ar­ri­dii ohcat Miss Nor­way gil­vui ja sáddii ge dieđi­heami gil­vvuide ok­tan govain.

– Mun ožžon de dieđu maŋŋel geasi ah­te mun led­jen ok­ta čuođi nie­id­das gii lean be­as­san miel­de gil­vui. Vaikko in le­at dán bir­ra nie­ga­dan, de šat­tai goit hui spean­ta go de vuos bes­sen vi­idáse­ap­pot, mui­tala Susan­ne.

Olu bar­gu finá­lii be­as­sat

Oal­l­u­gat soitet jurddašit ah­te fer­te dušše le­at jáhkkemeaht­tun fáv­ru ov­dal go lea ve­jo­lašvuohta vuoitit, muhto nu dat dat­tet­ge ii le­at, go lea olu bar­gu dan duo­hken ah­te be­as­sat finá­lii.

– Das ii le­at váldo­fo­kus čáb­bo­da­hkii, muhto lea olu de­ad­du da­sa makkár olm­moš don le­at. Dás lea hui olu bar­gu bid­d­jon iežat duo­hkái. Mun galg­gan dál álg­gos čoag­git čuog­gáid ovt­ta lád­je, dan da­gan go čálán blog­gačál­lo­si­id, barg­gan iešdáhto­laš barg­guid, oid­non medias ja nu ain vi­idáse­ap­pot. Jus bea­san finá­lii de lea dan duo­hken ah­te olbmot ji­e­nas­tit mu, vai bea­san vi­idáse­ap­pot, mui­tala son.

Čalm­mustaht­tit sámevuođa

Susan­ne lo­hká ah­te son sávašii be­as­sat vi­idáse­ap­pot gil­vui, si­h­ke dan dih­te go áigg­ošii vási­hit mo­vt dát gil­vu lea ja maid­dái áigg­ošii čalm­mustaht­tit sámevuođa dáid gil­vvuid bok­te.

– Mun há­li­i­divččen čáje­hit iežan sámevuođa dop­pe, čalm­mustaht­tit sápme­laččaid ja mui­ta­lit min bir­ra. Čáje­han maid­dái ah­te mii maid se­ar­vat dakkár gil­vvuide, mui­tala son.

Mo­vt don áig­gut iežat sámevuođa dop­pe čáje­hit?

– Finálas lea mus ve­jo­lašvuohta cog­gat gávt­ti ja de oa­in­naše olbmot ah­te lea ve­ahá ere­no­amáš. Jus bea­san finá­lii de gal sáht­tá le­at nu ah­te lea gávtte­has lávd­di al­de, lo­hká Gutt­orm.

Eat­nis­tis ár­ben sisk­kál­das ja olg­gul­das čáb­bo­da­ga

Go jearan geas jáhkká ár­ben čáb­bo­da­ga, de son vás­tida ah­te son jáhkká dát boahtá ear­ret eará su ead­nis, gean son mas­sii go lei unna nie­id­daš.

– Hui olu­sat láve­jit lo­hkat ah­te mus lea hui čáp­pa modji, dakkár go eat­nis lei. Jáhkán mun lean maid šad­dan hui šie­ga ja dakkár gii be­roštan earái­guin eat­ni dih­te. Mus le­at maid siesát geat le­at hui gu­hkit, mui­tala son.

Makkár ov­dag­ov­van áigg­ošit le­at nuor­ra sá­mi nie­id­dai­de?

– Mun smiehtan goit dan ah­te mii sá­mi nie­id­dat le­at dávjá vár­ro­ga­sat, eat ge duost­ta se­ar­vat dakkár gil­vvuide Mun áig­gun čáje­hit ah­te mii gal maid sáht­tit gil­vvo­hal­lat dákkár gil­vvui­guin, vaikko le­at ge sápme­laččat geat le­at eret smáv­vá báik­ki­in. Livčče duođai ái­gi dál ah­te šat­tašii Sá­mi Miss Nor­way ja jáhkán ah­te dat da­gašii ah­te eamb­bo­sat dus­tet se­ar­vat dákkár gil­vvuide, lo­hká Susan­ne.

Ii dárbbaš le­at jáhkkemeaht­tu­mis nis­son­olm­moš

Son guh­te dán gil­vui dieđi­ha iežas, fer­te le­at gaskkal 18 ja 27 jagi. Son ii sáh­te le­at nái­tal­an, eai ge ábut le­at mánát. Miss Nor­way gil­vvus ii le­at al­lod­at­gái­bá­dus, muhto Miss In­ter­na­tio­nal gil­vvus gái­bi­duv­vo ah­te le­at unni­mustá 167,6 cm gu­hku. Gái­bi­duv­vo maid ah­te lea de­arv­vašlaš ru­maš.

Lági­de­ad­djit čál­let ieža­set neaht­ta­si­id­dus ah­te sii ohcet nie­id­da­id geat sáht­tet le­at bu­o­ri ovd­daste­ad­djit, geain lea buor­re iešdov­du ja geat le­at čea­h­pit ola­hit olbmuid.

Sii de­attu­hit goit­ge dan ah­te it dárbbat le­at dakkár jáhkkemeaht­tu­mis nis­son­olm­moš ov­dal go dieđi­hat gil­vui, go sii ve­ah­ke­hit bu­o­hkaid nu bu­res go sáht­tet ja ad­do doar­jja juo­hke ok­tii.

– Rá­mis muin­na

– Mu be­a­raš lea hui rá­mis ja lo­hket ah­te lea buor­re go váld­dán dákkár ve­jo­lašvuođa maid lean ožžon. Jus mun vuoittán de gal livčče hui somá. Loa­h­pas há­lii­dan vel dad­jat ah­te sii geat há­li­i­dit mu ču­ovv­ut vi­idáse­ap­pot sáht­tet ču­ovv­ut mu Face­bo­ok-pro­fi­il­la «Susan­ne Na­ess Gutt­orm- Vei­en til Miss Nor­way 2018». Maŋŋel ju­ovllaid sáht­tet ál­git ji­e­nas­tit ja geas­set lea finá­la, mui­tala Susan­ne.

Gov­ven: Susan­ne Na­ess Gutt­orm priváhtag­ov­va

EAT­NIS­TIS ÁR­BEN: Susan­ne mas­sii eat­nis­tis go lei unna nie­id­daš. Son mui­tala ah­te oal­l­u­gat lo­hket sus lea se­am­ma čáp­pa modji go su eat­nis lei, ieš son lo­hká ah­te son lea šad­dan si­i­vui ja dakkár gii be­rošta earái­guin, su ead­ni dih­te.

Gov­ven: Susan­ne Na­ess Gutt­orm priváhtag­ov­va

VUOLGGÁŠII GÁVTTI­IN FINÁ­LII: Susan­ne lo­hká ah­te son há­li­i­divčče čáje­hit iežas sámevuođa jus be­as­sá finá­lii. Mun gal jáhkán mun cok­kašin gávt­ti jus bea­san finá­lii, lo­hká son.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.