– Vuord­dán ah­te njuolgá BOASTTUVUOHTA mii lea da­hkkon mu vuostá

Sus lea 20 jagi leam­aš moal­kás luod­da doaim­ma­hit iežas boazo­barg­gu, go ii le­at be­as­san vál­dit at­nui ea­gis siida­o­a­si man lea ožžon. Dál deaiv­va­da son Ea­na­do­allo­de­par­teme­ant­tain dik­kis gos son gái­bi­da ah­te galgá njulge­juv­vot boasttuvuohta mii su vuostá lea

Avvir - - FORSIDE - Nils Jo­han Vars

me­an­nu­duv­vo ođđa­ja­gimánu 9. ja 10. beaiv­vi. An­ders Nils Pe­der Sok­kis lea ok­ta miht­tu, ja dat lea oažžut dan mii sutn­je gul­lá, nama­las­sii siida­o­a­si man su ea­hki attii sutn­je 20 jagi ái­gi.

Moal­kái

1998 attii su ea­hki si­i­doa­si alm­mo­laččat sutn­je, boazo­do­al­loeise­váld­dit eai do­hkke­han dan, muhto liikká ad­de sutn­je 2015:s siida­o­a­si go oaiv­vil­ded­je ah­te su vuostá lea boasttuvuohta da­hkkon ja son lei gal­gat ov­dal be­as­sat vál­dit dan siida­o­a­si at­nui, man dál le­at fas geas­sán ru­ovtto­luot­ta. Da­sa las­sin go Sok­ki mas­sii iežas siida­o­a­si man lei ožžon, de lea son dál oalát lo­bi­heam­et boazodi­lis. Sus ii le­at siida­o­as­si, ii ge gula ovt­ta­ge siida­o­as­sái, mii mield­dis­buk­tá ah­te son lea lo­bi­heam­et bohc­cui­guin bar­ga­me.

Njulge­juv­vo

Sok­ki lo­hká ah­te dál lea ái­gi ah­te su dil­li njulge­juv­vo dál duo­já­sii. Su ášši le­at boazo­do­al­loeise­váld­dit bálk­ko­dan duo­hko ja dei­ke maŋe­mus 20 jagi, ja son oaiv­vil­da ah­te dál gal ferte­jit njulge­juv­vot boa­st­tuvuođat mat le­at da­hkkon.

– Mun vuord­dán ah­te dig­gi váldá vuhtii mu čuočču­husa ah­te 2016 me­ar­rá­dus, vál­dit mus eret fas siida­o­a­si, hil­go­juv­vo ja mun oaččun dál duo­já­sii iežan siida­o­a­si iežan hál­dui, lo­hká son.

Ba­hás da­hkan

Sok­ki mui­tala ah­te go sutn­je boazo­do­al­loeise­váld­dit loa­h­pas goit­ge ad­de siida­o­a­si 2015 mie­ssemá­nus, ja fas vál­de eret dan jagi maŋŋel, de daga­hii ah­te sus dat dál lea fáhk­ka lo­bi­his boazo­do­al­lu.

– Lea boa­stut álg­gu rájes me­an­nu­duv­von dát ášši, ja dál lean mun šad­dan dakkár dil­lái. Sok­ki lea maid dat áid­na geas ii le­at riek­ti bo­ra­spi­re­va­hát­buhtadu­sa oažžut, go su boazo­do­al­lu lea lá­gaid miel­de lo­bi­heap­me, go ii le­at siida­o­as­si, ii ge gula guđe­ge siida­o­as­sái.

Ad­do siida­o­as­si

Sok­ki ad­vokáht­ta, Trond Bi­ti, mui­tala ah­te soai vuordi­ba ah­te dig­gi váldá sud­no čuočču­husa vuhtii. Bi­ti mui­tala ah­te vaikko vel Sok­kii ra­hppui áib­bas ođđa siida­o­as­si, se­am­más go son lei gái­bi­dan su ea­gis siida­o­a­si oažžut, de liikká soai doa­la­heaba dan čuočču­husa ah­te Boazo­do­allos­tiv­rra me­ar­rá­dus hil­gut Sok­ki siida­o­a­si, man led­je aid­do ad­dán, lea boa­st­tu me­ar­rá­dus.

– Boazo­do­allos­tiv­rra me­ar­rá­dus ber­re da­hkkot duššin ja mu klie­an­ta oažžu siida­o­a­si ru­ovtto­luot­ta, lo­hká Bi­ti.

Boazo­do­al­lovuoi­gatvuohta

Bi­ti lo­hká maid ah­te ol­les dát dig­gi lea dan bir­ra ah­te njul­get boa­res boa­st­tuvuođaid mat le­at da­hkkon su klie­ant­ta vuostá. Bi­ti lo­hká ah­te Sok­ki lea 15-jáhkkásažžan álgán bohc­cui­guin bar­gat, ja dat lea maid son lea bar­gan ol­les iežas ealli­ma.

– Dás lea sáh­ka njul­get ovd­deš boa­st­tuvuođaid, ja maid sud­djet su op­mo­da­ga ja su boazo­do­al­lovuoi­gatvuođaid. Boađus han dás sáht­tá le­at ah­te son šad­dá nju­ov­vat vi­sot bohc­cuid ja šad­dat guođđit boazo­doalu, lo­hká Bi­ti vel loa­h­pas.

Ii riektevuođđu ad­dit

Stáhta sád­de guok­te ieža­set 41 ráđđe­hus­ad­vokáhtain čil­get SisFinn­márk­ku dig­gegod­dái ah­te vi­sot lea da­hkkon nu go galgá ja dan vuođul ii le­at Sok­kis riek­ti makkár­ge siida­o­as­sái. Stáhta, Ea­nan­do­al­lo- ja bieb­mode­par­teme­ant­ta bok­te, čuočču­hit ah­te sis ii lean láhkavuođđu leam­aš dán ok­tavuođas Sok­kii ad­dit siida­o­a­si Ord­da oro­ha­hkii.

Ad­vokáhtat, geat galga­ba stáhta bea­li čuol­lat dik­kis, le­aba ráđđe­hus­ad­vokáhtat Hen­rik Vaa­ler ja Ole Kris­ti­an Rig­land.

Áv­vir lea leam­aš ok­tavuođas Hen­rik Vaa­leri­in, muhto son ii áig­go kom­men­te­ret ášši mok­t­ege ov­dal go dig­gi álgá.

RIEKTA VAI II: Stáhta, Ea­nan­do­al­lo- ja biebmo de­par­teme­ant­ta bok­te, ja boazo­do­al­li An­ders Nils Pe­der Sok­ki deaiv­va­dit Sis-finn­márk­ku dig­ge­got­tis. Dop­pe galgá dig­gegod­di čielg­ga­dit galgá go Sok­ki oažžut siida­o­a­si man ovd­das lea soahtan agi­beaiv­vi, ja lea go nu go stáhta bea­lis čuočču­hit, ah­te sis ii lean láhkavuođđu ad­dit siida­o­a­si Sok­kii.

Gov­ven: In­ga Ma­rie Gutt­orm (vuor­kágov­va)

II VUOLLÁNANVUOIGŊA: Ord­da boazo­do­al­li An­ders Nils Pe­der Sok­ki lea geas­sán stáhta dik­ki ovdii go čuočču­ha sin boa­stut me­an­nu­dan su siida­o­as­seáššis moad­del­o­gi jagi.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.