BÁHČÁ GEATKKI jus fal boahtá badje­lii

Pie­ra Ailo Sa­ra lea lo­gená­re ráp­pi juo gávd­nan oane­his áig­gis. Dál son ái­gu gea­hčča­lit «heahte­báhčin­lo­bi».

Avvir - - OĐĐASAT - Sárá Máret Rávd­ná Oskal sa­ra.ma­ret@av­vir.no

Pie­ra Ailo Sa­ra ja su sii­da Cu­hppulskáid­dis le­at lo­gená­re bohcco juo ri­ba­han geat­kái oane­his áig­gis. Gu­ov­lu lea Anár­joga álbmotmeahcis. Muh­tun bohc­cuid lo­hká gávd­nan be­alle­heak­kas, mii sutn­je čuohcá gar­ra­sit.

– Or­rot dego dušše stoa­hkan bohc­cui­guin, belo­ha­hkii gaikko­dan. Dat lea iežan dovd­duide uno­has, gávd­nat el­li­id mat le­at eal­lán máŋg­gaid jándori­id maŋŋil go le­at gaikko­duv­von. Lea uno­has, lo­hká Sa­ra.

Báhčá

Sa­ra mie­las galg­gašii stáhta dakkár el­li­id vál­dit eret, go dál fer­te son guođo­hit geatkki eamb­bo go ealu. Son ii le­at vel deai­van boahtit ala go lea god­dán da­hje god­di­me.

– Ii da­sa sáh­te mai­de, muhto jus boađán ala, de áig­gun báhčit ja dieđi­hit po­liti­i­jai­de. Dat ii le­at čie­gus ášši, lo­hká son.

Dás­sážii ii le­at vel dieđus ok­ta ge boazosápme­laš gea­hččalan nu go­hčo­duv­von «heahte­báhčin­lo­bi». Dat soaitá dan­ne go lea vát­tis duođaštit ah­te lei heah­ti, ja dasto soaitá vel šad­dat láhkari­hkkumin. Pie­ra Ailo Sa­ra lo­hká fer­tet gea­hčča­lit.

– Lá­gas lea lo­hpi dan da­hkat, ii ve­aje mai­de jus šad­dá čo­hkkát, lo­hká son. Son jáhkká gal ve­jo­laš duođaštit ah­te lei heahte­báhčin, go sáht­tá vuoht­tit eal­li.

Biv­dán SNO boahtit

Sii­da lea dieđi­han geatkki spead­jami­id Stáhta Luond­du­be­ar­ráige­hččui (SNO), ja le­at ožžon dieđu ah­te soitet boahtit boaht­te va­hkku gea­hččat ráppi­id.

Sa­ra lo­hká gal ah­te buhtadus, man oččoše bohc­cuid ovd­das, lea nu unnán dan ek­tui maid mas­set, ah­te ii le­at hup­manve­ara ge. Son lo­hká dán nu duođalažžan ah­te árv­voštal­lá vái­dit stáhta el­li­id­bi­inn­ideam­is.

Mag­ne As­hei­mas lea Finn­márk­ku SNO:S bo­rass­pi­re­ovd­dasvástá­dus. Sii le­at ožžon dieđu geatkki bir­ra, ja vul­get boaht­te va­hkku do­ku­men­te­ret va­hági­id.

Sii le­at dán gu­ovl­lus ov­dal ju­ovllaid duođaštan 15 bohcco mat le­at god­don geat­kái. Son ii dieđe lea go jus­te dán si­id­das sáh­ka, muhto le­at máŋ­ga si­id­da se­am­ma gu­ovl­lus.

Di­ibmá báhčán

As­heim lo­hká ah­te di­ibmá led­je maid se­am­ma hástal­u­sat se­am­ma gu­ovl­lus. Dat daga­hii ge ah­te di­rek­toráht­ta suovai ovt­ta geatkki báhčit. Rov­base neaht­ta­si­id­dus oaid­ná ah­te gu­ov­vamánu báhččui rávis, va­ris geat­ki, Kárášjoga gi­eld­das, Anár­joga álbmotmeahci siste.

– Dat sáht­tá maid áige­gu­ov­dil dán jagi, muhto dat ii šat­ta ov­dal beaiv­vit čuvggodit. Dan fer­te maid Bi­ras­di­rek­toráht­ta dasto me­ar­ri­dit. Mis SNO:S ii le­at vál­di me­ar­ri­dit báhčin­lo­bi­id, mii gal­gat dušše do­ku­men­te­ret, lo­hká As­heim. Jus di­rek­toráht­ta ad­dá báhčin­lo­bi, de lea fas SNO ve­ahk­kin báhči­mis.

Nuor­ra eal­lit got­tašit

Son lo­hká ah­te boa­zoeaig­gádi­in ii le­at eará go gea­hčča­lit guođo­hit vai geat­ki ii bál­le spead­jat, ja vai ealut eai mast­tat. As­heim jáhkká ah­te le­at guok­te geatkki dan báik­kis, go dan le­at vuoht­tán. Dat maid sáht­tá me­ark­kašit ah­te le­at guok­te nuor­ra eal­li, juogo di­im­má da­hje ovd­dit jagi čivggat. Dan geažu­ha maid el­li­id láht­tenvuo­hki, go nuorat eal­lit eai le­at nu hár­já­nan god­dit.

– Nuor­ra eal­lit, main ii le­at ieža­set gu­ov­lu, dávjá got­tašit el­li­id, eamb­bo go dárbbašit.

As­heim lo­hká ah­te dat ii váikk­ut mo­vt di­rek­toráht­ta me­an­nu­da ášši. Lea va­hát man lea daga­han mii me­ar­ri­da ožžot go báhčin­lo­bi.

Priváhta gov­va

GEAT­KI SPEADJÁ: Ge­ar­retn­járgga­has Pie­ra Ailo Sa­ra lo­hká ái­g­ut báhčit geatkki jus fal boahtá ala go lea god­di­me da­hje god­dán bohcco. Son ái­gu gea­hčča­lit «heahte­báhčin­lo­bi».

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.