Nuora­mus mánái­de oa­h­pa­hit Bol­ly­wood dán­su­ma

Avvir - - ALMMUHUSAT - An­ne Gro Gaup

Čo­av­jedán­sun ja Bol­ly­wood dán­sun mánái­de lea álgán Ált­tás, ja lági­de­ad­dji dieđi­ha ah­te le­at ain sajit kur­sii.

Dán­su­mat le­at mánái­de geat le­at 4-ja­hkásaččat ja git­ta 12-ja­hkásaččai­de. Lági­de­ad­djit fál­let gea­hčča­landi­im­mu, gos mánná sáht­tá gea­hčča­lit dáns­ut ov­dal go me­ar­ri­da há­lii­da go joat­kit.

Čo­av­jedán­sun li­h­kas­ta­gat

Nuora­mus mánát ohp­pet čo­av­jedán­su­ma ja vuođđoli­h­kas­ta­gaid Bol­ly­wood dán­su­mis. Sii ohp­pet maid dán­sunst­oa­h­kama ja gea­va­hit suok­ka. Nuora­mu­sat ohp­pet maid ovt­ta unna dáns­saža.

— Boar­rá­set mánát, 8 ja­gis 12 ja­hkái, ohp­pet vuođđoli­h­kas­ta­gaid, vugi­id ja ko­reo­gra­fi­i­ja mii lea heive­huv­von mánái­de. Mánáin ferte­jit le­at dánsungárvv­ut, go bu­o­hkat láve­jit há­li­i­dit miel­de dáns­ut čájál­ma­sain, čál­lá Al­ta Mage­dans og Yoga doaluid bir­ra.

Buor­re li­hkade­ap­mi rup­mašii

Si­h­ke jorta­movrrat, fy­sio­te­rapevt­tat ja kiro­prak­to­rat lo­hket čo­av­jedán­su­ma le­at buor­ren niskái, olg­gii­de, čoar­ved­ák­tái ja čielgái.

– Dán­sun lea suohtas vuo­hki hárje­hal­lat, ja hei­ve juo­hke agi olbmui ja stur­ro­da­hkii. It dárbbat ov­da­laččas máht­tit dáns­ut da­hje le­at hirbmat bu­o­ri vuo­im­mis go álg­gát, čil­ge In­gunn Lyng­stad gii jođi­ha Al­ta Mage­dans og Yoga, ja mui­tala ah­te álg­gus lea ollu tekni­hkka­hárje­hal­lan, ov­dal go bid­ja­lit leahtu ja ál­get vád­dá­set osi­id oa­hpp­at.

an­ne­gro@av­vir.no

Gov­ven: Sten To­ny Han­sen

OHP­PET EKSOHTALAŠ DÁN­SU­MA: Mánái­de lági­duv­vo dán­sun­kur­sa Ált­tás gos ohp­pet čo­av­jedán­su­ma li­h­kas­ta­ga.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.