Ár­vá­du­sat

Avvir - - VAHKKOLOAHPPA -

Beakkálmasat máilm­mis

1. Mii lei «Los del Rios» jo­av­kku be­akkán láv­laga nam­ma mii alm­mu­huv­vui 1995:s? 2. Mii lei Tv-pro­grám­ma nam­ma mas Jere­my Clark­son lei pro­grám­ma­jođi­head­dji? 3. Gii gea­hčča­la bor­rat dan golbma unna spi­innáža? 4. Gii lea ráhka­dan gov­varáid­duid «Nar­ve­ne» ja «Uflaks»? 5. Gii čok­kii mur­jji­id mielke­spánn­jii Alf Prøy­se­na láv­la­gis «Blå­ba­er­tu­ren»? 6. Makkár gil­lii lea «Skip­pern» nam­ma­saš gov­varáido­fi­gu­ra «Po­peye»? 7. Mii lea ani­mašuvd­naráid­du nam­ma mas lea abe­gáht­tu Apa, ele­fán­ta El­fie ja gu­ovža Ted? 8. Gii čá­lii láv­laga «Knockin On Hea­vens Door»? 9. Mii lea Tv-ráid­du nam­ma mas nuor­ra nieida lea dábálaš skuvlao­a­hp­pi beai­vet ja be­akkán láv­lu ihkku? 10. Mii lei báhkára nam­ma «Ju­ovllat Skomáh­kar­gáhtas» film­mas?

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.