Ii ožžon ru­ovtto­luot­ta siida­o­a­si

Vuoittáha­lai Sis-finn­márk­ku dig­ge­got­tis

Avvir - - FORSIDE - In­ga Ma­rie Gutt­orm in­ga@av­vir.no

Sis-finn­márk­ku dig­gegod­di lea ceal­kán du­omu An­ders Nils Pe­der Sok­ki áššis, ah­te sus ii le­at riek­ti siida­o­as­sái man lea ožžon iežas ea­gis 20 jagi dás ov­dal.

Sis-finn­márk­ku dig­gegod­di lea ceal­kán du­omu An­ders Nils Pe­der Sok­ki áššis, ah­te sus ii le­at riek­ti siida­o­as­sái maid lea ožžon iežas ea­gis 20 jagi dás ov­dal.

Boazosápme­laš lea behto­hal­lan.

– Boađán guod­da­lit du­omu, mu mie­las ii oro riek­ta go vuoittáhal­len. In le­at ovt­ta oai­vi­lis du­om­uin, lo­hká An­ders Nils Pe­der Sok­ki Áv­virii.

Fer­te heaitit, jus ii guod­dal

An­ders Nils Pe­der Sok­ki lo­hká jus livčče gal­gan do­hkke­hit du­omu, de livčče dat me­ark­kašit ah­te son šat­tašii heaitit boazo­barg­guin. Sus ii le­at siida­o­as­si, ii­ge gula ovt­ta­ge eará doalu vuol­lái.

– Jus in guod­dal du­omu, de livčče me­ark­kašit ah­te fer­ten vuov­dit vi­sot ja heaitit. Ii­ge dan oro du­op­már ád­den, ah­te mun lean báhccán rievt­ti haga. Mu dil­li lea ere­nomáš ii­ge nu go eará áššit. Mun šat­tan heaitit, in gula eará siida­o­a­si vuol­lái, ii ge ok­ta­ge sáh­te mu vál­dit iežas vuol­lái. In ip­mir dán du­omu, lo­hká behto­hal­lon Sok­ki.

Ášši duogáš

1998:s attii su ea­hki siida­o­a­si alm­mo­laččat sutn­je, boazo­do­al­lo­ei- se­váld­dit eai do­hkke­han dan, muhto liikká ad­de sutn­je 2015:s siida­o­a­si, go oaiv­vil­ded­je ah­te su vuostá lea boa­st­tuvuohta da­hkkon, ja son lei gal­gat ov­dal be­as­sat vál­dit dan siida­o­a­si at­nui, man de ges­se fas ru­ovtto­luot­ta. Las­sin da­sa ah­te An­ders Nils Pe­der Sok­ki mas­sii iežas siida­o­a­si, de lea son dál oalát lo­bi­heam­et boazodi­lis. Sus ii le­at siida­o­as­si, ii ge gula ovt­ta­ge siida­o­as­sái.

Ii sáh­te bis­sá­nit

An­ders Nils Pe­der Sok­ki mui­tala alcces heittot dovd­du, son lea gu­hká bar­gan ášši­in ja go vi­im­mat bea­sai ášši gea­hčča­lit dig­gevuogá­da­gas de vuoittáha­lai. Du­omu ii loga sáht­tit do­hkke­hit ja me­ar­ri­dii se­am­más guod­da­lit.

– In sáh­te, inge áig­go bis­sá­nit. Mus lea riek­ti siida­o­as­sái, ja lea vái­vi go stáhta ii sáh­te oaid­nit ah­te mus lea riek­ti bar­gat bohc­cui­guin. Siida­o­as­si lea vál­don eret mus boa­st­tuvuođa geažil, lo­hká An­ders Nils Pe­der Sok­kii.

Siida­o­a­sit si­id­das vuost­til­dan Sok­ki siida­o­a­si

Ord­das le­at viht­ta siida­o­a­si vuost­til­dan ah­te An­ders Nils Pe­der Sok­kii galgá ad­dot siida­o­as­si. Or­da si­id­das leam­ašan nu go olu si­id­dain Finn­márk­kus boazo­loguge­a­h­pe­dan me­ar­rá­dus. Sis-finn­márk­ku dig­gegod­di čál­lá du­o­mus ah­te Sok­ki fer­te ieš vál­dit dan ris­ka, ah­te lea ceg­gen ealu maŋŋá go ad­dui sutn­je siida­o­as­si 2015:s, go diđii ah­te me­ar­rá­dus sáhtii vái­do­juv­vot. Dig­gi oaid­ná dárbbašlažžan ah­te lea njuolg­ga­du­sat man gal­le siida­o­a­si sáht­tet le­at ovt­ta si­id­das, vai boa­zoealáhu­sas galgá le­at ce­avzilvuohta ja galgá maid vuhtii vál­dit siida­o­a­si rivtti­id.

Vuor­kágov­va/nils Jo­han Vars

GUODDALA: Boazosápme­laš An­ders Nils Pe­der Sok­ki guoddala Sis-finn­márk­ku dig­ge­got­ti du­omu, mas boahtá ov­dan ah­te sus ii le­at siida­o­as­si.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.