Sok­ki siida­o­a­si ášši

Avvir - - OĐĐASAT - -

1982/83 - Attii An­ders Nils Pe­der Sok­ki ea­hki maŋe­mus ja­hkásaš boazo­do­allo­dieđáhusa stáhtii.

Sok­ki oaččui ea­gis­tis siida­o­a­si alm­mo­laččat.

Boazo­do­allos­tiv­ra hilg­gui Sok­ki siida­o­a­si, ja ášši lea bálk­ko­duv­von lo­gená­re jagi Boazo­do­allo­háld­da­husa hil­duin.

Oar­je-finn­márk­ku boazo­do­al­loa­gro­no­ma hilg­gui siida­o­a­si, Stáhta boazo­do­allo­háld­da­hus ii loga agro­no­ma háld­da­hus­laš me­ar­rá­du­sain me­ar­ri­dit áššis, ja ášši sádde­juv­vo boazo­do­allos­tiv­rii.

Ju­ov­lamá­nus Oar­je-finn­márk­ku gu­ovl­lus­tiv­ra do­hkke­hii Sok­ki siida­o­a­si, agro­no­ma váiddii ášši.

Boazo­do­allos­tiv­ra ii do­hk­ket gu­ovl­lus­tiv­rra me­ar­rá­du­sa, ja Sok­ki váidá Boazo­do­allos­tiv­rra me­ar­rá­du­sa.

Njukčamánu čoa­hk­ki­mis maŋidii Boazo­do­allos­tiv­ra dán ášši, mie­ssemánu čoa­hk­ki­mis de do­hkke­hii Boazo­do­allos­tiv­ra maid Sok­ki siida­o­a­si ja son oaččui maid num­mára siida­o­as­sái, YX56.

Viht­ta oro­hatolbmo vái­de Boazo­do­allos­tiv­rra me­ar­rá­du­sa.

Gu­ov­vamá­nus Boazo­do­allos­tiv­ra doa­la­ha ieža­set me­ar­rá­du­sa áššis, Sok­ki doa­la­ha siida­o­a­si. Boazo­do­allo­di­rek­toráht­ta biv­dá Ea­nan­do­allo­de­par­teme­ant­ta si­hkk­ut Boazo­do­allos­tiv­rra me­ar­rá­du­sa. Ea­nan­do­allo­de­par­teme­ant­ta baic­ca bidjá ášši váid­daáššin Boazo­do­allos­tiv­rii.

Mies­semá­nus riev­da­da Boazo­do­allos­tiv­rra fas me­ar­rá­du­sa ja váldá Sok­kis eret siida­o­a­si. Sok­ki váidá ášši, muhto ju­ov­lamá­nus me­ar­ri­duv­vui Boazo­do­allos­tiv­rras ah­te sii hil­got Sok­ki siida­o­a­si.

Ea­nan­do­allo­de­par­teme­an­ta galgá loa­h­pa­laččat do­hkke­hit hil­gu­ma, ja do­hkke­hii maid hil­gu­ma.

Ođđa­jagemánu 9. ja 10. beaiv­vi An­ders Nils Pe­der Sok­ki lá­gastii SisFinn­márk­ku dig­ge­got­tis stáhta vuostá.

Gu­ov­vamánu 7. beaiv­ve cel­kui Sis-finn­márk­ku dig­ge­got­ti du­op­mu áššis: Sok­kis ii le­at lobálaš siida­o­as­si.

Dieđut: Ea­nan­do­allo­di­rek­toráhta boazo­do­al­loo­s­so­da­gas, Sis-finn­márk­ku dig­gegod­di

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.