– Ol­lesolm­moš fer­te smiehtastit gal­le glása al­ko­hola gierdá su mánná

Avvir - - FORSIDE - In­ga Ma­rie Gutt­orm

– Mánná me­ark­kaša jođá­nit riev­da­du­said go ol­lesolm­moš lea ju­hkan al­ko­hola. Dat ii soait­te mánnái le­at po­sitii­van ja oadje­bassan, mui­tala Ran­di Ha­gen Eriks­rud.

– Go váhne­mis riev­dá ji­et­na­ge­a­va­heap­mi, čaibma­goahtá da­hje buor­res­ta ve­ahá gu­hkit go lá­ve, ii soait­te le­at po­sitii­va vásáhus mánnái. Go ol­lesolm­moš riev­dá, de mánná dov­da­goahtá ea­hpe­oadje­bas­di­li ja soaitá maid vási­hit di­li uno­has­san. Dan sivas oaiv­vil­dan ah­te ol­lesolm­moš galgá alcces jear­ra­lit gal­le glása al­ko­hola gierdá mu mánná, lo­hká Av og til ge­ne­ralčál­li Ran­di Ha­gen Eriks­rud.

Ran­di Ha­gen Eriks­rud Blå Kors ja SANÁG se­mináras «Don Le­at De­háleamos» man­nan be­ar­jada­ga. Son mui­ta­lii 90.000 máná Norg­gas vási­hit ah­te goab­bánu váhne­mis ju­hká be­are ollu al­ko­hola.

– Dat me­ark­kaša ah­te bir­ra­sii 1/10 mánás, juo­hke luo­hkás ja valáštal­lanse­arv­vis Norg­gas, čie­ga­da ah­te váh­nen ju­hká, lo­hká son.

Meašttir čie­ga­dit

Ran­di Ha­gen Eriks­rud mie­las lea lo­hku stuo­ris ja lo­hku čáje­ha ah­te ollu mánát vási­hit al­ko­hola ba­jásšad­da­mis.

– Mánát le­at meaštárat čie­ga­dit mii dáh­páhuv­vá ru­ovt­tus, dan sivas lea de­hálaš ah­te hárje­hed­dji­in, oa­h­pa­hed­dji­in ja de­arv­vašvuođabál­va­lus­bar­gi­in le­at dieđut ja duos­tilvuohta jear­rat mánás jus váro­hit ah­te lea al­ko­ho­lage­a­va­heap­mi máná ru­ovt­tus, dad­já son.

Al­ko­hola tá­buášši

Ran­di Ha­gen Eriks­rud lo­hká al­ko­hola vát­tisvuohta lea tá­buášši, olbmot eai há­la fáttá bir­ra alm­mo­laččat, ja muh­timi­id­da lea vát­tis ohcat ve­ahki.

– Dan sivas lea de­hálaš čalm­mustaht­tit ja di­gaštal­lat al­ko­ho­lage­a­va­heame. Olu­sat eai duost­ta da­hje dov­det uno­has­san jear­ra­lit ja smiht­tet jus le­at jávo­heap­me de čov­do vát­tisvuohta, muhto nu ii le­at. Lea de­hálaš vál­dit duođas fáttá, duo­stat jear­rat mánás jus váro­ha ah­te máná- ru­ovt­tus lea al­ko­ho­lage­a­va­heap­mi mii ii le­at do­hkálaš, lo­hká Eriks­rud.

Tre­an­da riev­dan, boar­rá­set go máis­ti­gohtet al­ko­hola

Son mui­tala dál lea globá­la tre­an­da maid ah­te nuorat le­at boar­rá­set go máis­tet al­ko­hola vuost­taš há­ve ja nuorat vál­det buore­but vuhtii maid váh­nen oaiv­vil­da al­ko­hola bir­ra.

– Dál le­at nuorat boar­rá­set go máis­ti­gohtet al­ko­hola, dat lea hui po­sitii­va. Mađe boar­rá­set le­at go vuost­taš geard­de máist­tát al­ko­hola, dađe unnit ve­jo­lašvuohta lea ollesolb­moa­gis sor­rot al­ko­ho­lii, čil­ge Ran­di Ha­gen Eriks­rud.

Nuorat be­roštit maid váh­nen oaiv­vil­da

Dut­kan čáje­ha maid ah­te nuorat be­roštit maid váh­nen oaiv­vil­da ja ah­te váhne­mat sá­gas­tal­let vuđole­ap­pot nuorain dál go ov­dal da­h­ke. – Váhnemi­in le­at eamb­bo ráját dál go ov­dal led­je, ja nuorat liiko­jit ja maid­dái dárbbašit čiel­ga rájáid. Nuo­rai­de lea de­hálaš diehtit maid váh­nen oaiv­vil­da al­ko­ho­lage­a­va­heame bir­ra, go lea čiel­ga ráját ollesolbmuin, de lea maid ál­kit beaht­ta­lit ju­hkat ski­h­párii­guin ja siva­hit ah­te váhne­mat lea be­are stre­aŋgása. Nuorat liiko­jit siva­hit váhnemi­id, čil­ge Eriks­rud. Son maid ču­ju­ha dut­kamii mii čáje­ha ah­te eai le­at nu gal­le váhne­ma geat ad­det al­ko­hola nuo­rai­de.

Gi­hppu sá­me­gil­lii

«Don Le­at Dea­háleamos» diehto­juo­hkingi­hppu gávd­no si­h­ke dav­vi-, julev- ja mát­tasá­me­gil­lii ja maid­dái dárogil­lii.

Ran­di Ha­gen Eriks­rud mie­las lea hui buor­re ah­te gávd­no diehto­juo­hkingi­hppu sá­me­gil­lii ja oaid­ná de­hálažžan ah­te diehto­juo­hkin čalm­mustuv­vo.

Av og til pre­as­sag­ov­va

AL­KO­HOLA: Av og til ge­ne­ralčál­li Ran­di Ha­gen Eriks­rud mui­tala mánná fu­omáša riev­da­du­said go váh­nen lea ju­hkan al­ko­hola.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.