Ve­ar­ro­lo­gut alm­mu­huv­vo­jit

Avvir - - OĐĐASAT - Nils Jo­han Vars nil­sjo­han@av­vir.no

NORGA: Skáb­mamánu 7. beaiv­vi alm­mu­huv­vo­jit ve­ar­ro­lo­gut. Ve­ar­roetáhta dieđi­ha ah­te le­at 4,8 mil­jovn­na olbmo ja 317 000 fit­no­da­ga ve­ar­ro­lo­gut dál gár­vá­sat, ja alm­mu­huv­vo­jit. Lo­gut čáje­hit ah­te lea sáh­ka 492 miljárd­da ruvnno bir­ra maid bál­ká­bar­git, penšunistat ja ealáhu­sat le­at máksán ve­aru 2017:s. Ja 317 000 fit­no­da­ga fas le­at máksán 81 miljárd­da ruvnno ve­aru.

3,2 mil­jovn­na olbmo le­at ožžon ru­ovtto­luot­ta ve­arus, ja 760 000 olbmo le­at fas šad­dan mák­sit, go le­at máksán be­are unnán ve­aru 2017:s.

Dat mii lea ođas lea ah­te dál ii sáh­te šat vái­dit jus ve­ar­ru lea boa­stut ges­son, da­hje it le­at go­luid ožžon miel­de ieš­dieđi­hanskov­vái. Dál sáht­tá golbma jagi maŋás divv­ut ieš dan mii lea boa­stut. Dan dieđi­ha Ve­ar­roetáhta pre­as­sa­dieđáhu­sas.

Gov­ven: NTB Scan­pix

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.