Čor­ge­goahtá HEAJOS BEAGGIMA

… muđui unnán riev­da­du­sat Gu­ov­dage­a­innu be­as­sáš­fes­tiválas

Avvir - - FORSIDE - Máret In­ger As­laks­dat­ter An­ti ma­ri­tin­ger@av­vir.no

Sá­mi Musi­hk­ka­fes­tivá­la lea vir­gá­dan fes­tivála­jođi­head­dji. Aid­do vir­gá­duv­von fes­tivála­jođi­head­dji ái­gu vuost­tažetti­in čor­get fes­tivá­la heajos beaggima ja ruhtadi­li, muđui eai boađe Gu­ov­dage­a­innu boaht­te­vaš be­as­sáš­fes­tiválas vuos nu ollu riev­da­du­sat.

Bon­go lei ávžžu­huv­von ohcat Sá­mi Musi­hk­ka­fes­tivá­la fes­tivála­jođi­head­djin, ja su mie­las lea ve­aháš ár­tet, muhto liikká hirbmat stuor­ra gud­ni go jus­ta su le­at há­lii­dan jođi­head­djin.

– Dat lea stuor­ra ovd­dasvástá­dus go dat han lea ok­ta dain stuorá­mus fes­tiválain Sá­mis, ja maŋi­muš jagi­id han lea Sá­mi Musi­hk­ka­fes­tiválas leam­aš heajos beag­gin, dad­já Bon­go.

Bar­gan ollu ieš­guđet filbma­proše­avt­tain

Ma­nin jus­te su le­at váll­jen son ii dieđe si­hk­ka­rit, muhto sus lea vi­id­dis proše­akta­hár­jáne­ap­mi.

Bon­gos lea filbmabuvttade­ad­dje­oa­hppu, ja lea 2006 rájes bar­gan ollu filmmai­guin ja lea leam­aš Tv-buvtta­demi­in miel­de, da­sa las­sin lea son gu­ov­dage­aid­nu­laš ja dov­dá bu­res kul­tur­suorg­gi.

Ái­gu bu­o­ri­dit fes­tivá­la beaggima ja ruhtadi­li

Vuost­tažetti­in son ái­gu čor­get fes­tivá­la heajos beaggima ja ruhtadi­li. Su bar­gun šad­dá ov­dánaht­tit fes­tivá­la ja sáv­va­mis Sá­mi Musi­hk­ka­fes­tivá­la oažžu fas dan bu­o­ri beaggima mii lea leam­aš ov­dal.

Eai boađe vuos nu stuor­ra riev­da­du­sat

2019 be­as­sáš­fes­tiválas eai boađe nu stuor­ra riev­da­du­sat, da­sa sis njulge­sta­ga ii le­at ái­gi. Nu go kon­se­art­tat, Sá­mi Grand Prix, juoigan­kon­se­art­tat ja mánáid juoigan­kon­se­art­tat bis­sot nu mot álo le­at leam­aš. – Riev­da­du­sat vár­ra eai boađe ov­dal go jagi 2020 be­as­sáš­doaluin, dad­já Bon­go.

Mánái­de ja nuo­rai­de maid le­at lági­deam­it

Sá­mi Musi­hk­ka­fes­tiválas galgá le­at ovt­tas­bar­gu Gu­ov­dage­a­innu nuo­raidráđi­in ja Nuo­raid­vie­suin, gullat maid sii há­li­i­dit ja sáv­vet. Nuo­rai­de ja mánái­de gal­get maid le­at kon­se­art­tat ja muhtun­lá­gan kurs­sat.

– Mánát ja nuorat le­at juoga maid mii vuor­uhit, muhto le­at ain vuos plá­nendá­sis eat ge sáh­te vuos dađi ea­net mui­ta­lit dan bir­ra, dad­já Bon­go.

Be­as­sáš­pro­grám­ma alm­mu­huv­vo ára­but

Duos dás ain láve­jit bu­ol­lát di­gaštal­la­mat das ah­te Sá­mi Musi­hk­ka­fes­tivá­la be­as­sáš­pro­grám­ma alm­mu­huv­vo maŋŋit muh­timi­id mie­las.

Bon­go lo­hpi­da ah­te olbmot eai galg­ga dárbbašit vuord­it nu be­are gu­hká boaht­te jagi be­as­sáš­pro­grám­ma, go sis lea plá­na alm­mu­hit dan bu­o­ri áig­gis.

Dás­sážii le­at sii šiehta­dan ar­tist­tain Ak­kilain ja le­at šiehta­dalla­min ISÁK jo­av­kkuin maid, mii or­ru hui lund­do­laš da­hkat dál. Eamb­bo ii há­lit ođđa fes­tivála­jođi­head­dji vel mui­ta­lit.

Musi­hk­ka­fes­tivá­la dá­la buvttade­ad­dji, Ol-jo­han Gaup, joat­ká Sá­mi Musi­hk­ka­fes­tivá­la buvttade­ad­djin.

Vál­dogov­va: Nils Jo­han Vars (vuor­kágov­va), Pre­as­sag­ov­va: Ove Stød­le

HÁBMEGOAHTÁ: Boaht­te jagi beaššás­pro­grám­ma hábmegoahtá dál Sá­mi Musi­hk­ka­fes­tivá­la aid­do vir­gá­duv­von fes­tivála­jođi­head­dji, Ken Are Bon­go.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.