LUOHTI JA KYARI Japá­nas

Mik­kel Ras­mus Lo­gje ja Kata­ri­na Barruk le­aba man­nan Ja­pa­nii juoi­gat ovt­tas ki­ya­ri láv­luiguin. Vuost­taščájál­mas dán bihtás lea sot­na­beaiv­vi.

Avvir - - FORSIDE - ma­rite­lin@av­vir.no Ma­rit Elin Ke­mi

Dán ođđa čájál­ma­sa, masa Beaiv­váš Sá­mi Našunála­teáh­ter ja Åarjelh­sa­emi­en Tea­te­re le­at se­ar­van, le­at go­hčo­dan «Yoik & Ki­ya­ri Pro­ject 2018».

Dat lea Beaiv­váža pre­as­sa­dieđáhusa miel­de musi­hkalaš deaiv­vade­ap­mi gaskkal luođi ja ár­bevi­ro­laš Ki­ya­ri láv­lu­ma, mii boahtá Su­wa gu­ovl­lus, Gas­ka-japá­nis.

Luond­duosk­ku láv­lunár­be­vier­ru

Sá­mis le­at juo man­nan do­hko, ja

sot­na­beaiv­vi skáb­mamánu 11. beaiv­vi galga­ba guok­te nuor­ra juoi­gi, lul­lisápme­laš Kata­ri­na Barruk ja dav­visápme­laš Mik­kel Ras­mus Lo­gje, juoig­gastit Ki­ya­ri-láv­luiguin geat bohtet Chi­no City Ki­ya­ri Pre­ser­va­tion Socie­ty:as.

Ki­ya­ri lea du­hát jagi boa­res láv­lunár­be­vier­ru mii vuolgá já­pa­na luond­duos­kus, Shin­to. Lea ri­tu­e­al­la láv­lun, ja man láv­lot On­bashi­ra fes­tiválas juo­hke guđát jagi. Dop­pe nje­i­det guht­tanup­pelo­hkái guo­sa ja fievrri­dit daid Su­wa Tais­ha bas­sibáikái, go­sa cegge­juv­vo­jit bas­sibáik­ki nje­alji vistái. Lea jo­av­ku, si­h­ke nis­son­olbmot ja diev­doolbmot, Su­wa-gu­ovl­lus Japá­nas, geat ain doa­la­hit dán láv­lunár­be­vieru, ii ge dáh­páhuva gal dávjá ah­te lávd­dis be­as­sá gullat Ki­ya­ri.

Sym­pio­sa luođi bir­ra

Ái­gu­muš dáin­na proše­avt­tain lea ov­dan­buktit sá­mi kul­tuvrra japá­nalaš ge­hččii­de, eare­no­amážit nuor­ra ge­hččii­de ja gul­da­led­djii­de. Konse­art­ta ok­tavuođas lági­duv­vo maid sym­po­siu­ma sá­mi kul­tuvrra ja juoi­gama/ luođi bir­ra.

Ba­ga­dal­li lea Hau­kur J. Gun­nar­s­son ja buvttade­ad­djit le­aba No­bu­hi­ko Mo­rio­ka ja Toshi­y­u­ki Na­tor. Gun­nar­s­son ja Teáh­ter­ho­avd­dat Rolf De­ger­lund ja Ceci­lia Pers­son ovd­dastit Sá­mi Našunála­teáh­te­ra Beaiv­váš ja Åarjelh­sa­emi­en Tea­te­re ál­gočájál­ma­sa ok­tavuođas Japá­nas.

Ovt­tas­bar­go­gu­im­meža­gat le­at Norg­ga am­bas­sá­da Tokyos, Sá­mi Našunála­teáh­ter Beaiv­váš ja Åarjelh­sa­emi­en Tea­te­re ja ruđalaččat le­at dor­jon Scan­di­na­via Ja­pan Sa­saka­wa Foun­da­tion ja Na­ga­no pro­vin­saráđđe­hus.

Gov­va: Aslak Mi­kal Mien­na.

JAPÁNII: Mik­kel Ras­mus Lo­gje lea nub­bi sud­nos geat juoiga­ba japá­nalaš ovt­tas­barg­gus Beaiv­váš Sá­mi Teáh­te­ris.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.