1920

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

24. fe­bru­ar ta­ler Adolf Hit­ler til en til­hø­rer­ska­re i en øl­stue i Mün­chen, og han of­fent­lig­gjør et ma­ni­fest – et pro­gram med 25 punk­ter – for det ny­etab­ler­te Na­sjo­nal­so­sia­lis­tis­ke tys­ke ar­bei­der­par­ti (NSDAP). « Na­zist­par­ti­et» er født.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.