Ja­nu­ar 1933

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

I et for­søk på å av­slut­te den po­li­tis­ke kri­sen og den fast­­lås­te par­la­men­ta­ris­ke si­tua­sjo­nen prø­ver noen er­far­ne, kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ke­re å gå sam­men for å til­by Hit­ler stil­lin­gen som riks­kans­ler i en koa­li­sjons­re­gje­ring. Men Hit­ler har ikke tenkt å la seg kon­trol­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.