Sep­tem­ber 1938

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Hit­lers væp­ning av den un­der­tryk­te, tys­ke mi­no­ri­te­ten i Tsjek­ko­slo­va­kia fø­rer til en ny in­ter­na­sjo­nal kri­se. Det re­sul­te­rer i en ang­lo­fransk av­ta­le om å dele opp Tsjek­ko­slo­va­kia, og Hit­ler er­klæ­rer det sitt «sis­te, ter­ri­to­ria­le krav». Det er høy­vanns­mer­ket for freds­po­li­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.