Fe­bru­ar 1943

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Vin­te­ren 1942-43 er sla­get ved Sta­lin­grad høyde­punk­tet for tys­ker­nes frem­ryk­king øst­over. Ne­der­lag og tap av 6. armé ska­der tys­ker­nes of­fen­si­ve ev­ner, ikke minst si­den Stalins Røde armé har det stra­te­gis­ke over­ta­ket.

Ham­burg i rui­ner etter om­fat­ten­de al­li­ert bom­bing i juli 1943.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.